Amerikanen aan roer van Sarakreek

Tiger Real Estate Fund (Tref), een Amerikaans onroerend-goedfonds met een portefeuille van meer dan 7 miljard dollar (11 miljard gulden), krijgt het voor het zeggen bij Sarakreek Holding.

Tref verstrekt Sarakreek een achtergestelde, niet-rentedragende lening van 22 miljoen dollar (35 miljoen gulden). In ruil ontvangt Tref het recht om voor 4 dollar per stuk zoveel aandelen te nemen dat zij 50 procent in Sarakreek kan verwerven. De bestuurlijke zeggenschap komt bij Tref.

Binnen zes maanden na afronding van de transactie zal bestaande aandeelhouders de kans worden geboden deel te nemen aan een emissie van een nieuw aandeel op iedere drie bestaande aandelen tegen een prijs van 4 dollar per aandeel. Tref krijgt een meerderheid in de raad van commissarissen en de mogelijkheid de raad van bestuur te benoemen.

Met een Amerikaanse bank is een financieringsarrangement gesloten ter waarde van 15 miljoen dollar. Een tweede, ter grootte van 7,5 miljoen dollar, staat in de steigers. In totaal mag Sarakreek 44,5 miljoen dollar (70 miljoen gulden) aan nieuwe financiering verwachten. In een speciale vergadering op 28 april wordt aandeelhouders verzocht de vaststelling van de jaarstukken over 1994 uit te stellen. Verder wordt goedkeuring gevraagd voor afstempeling van de aandelen.

Eind 1994 werd door een herwaardering van de portefeuille de boekwaarde van Sarakreek drastisch verminderd en ontstond dringende behoefte aan nieuw werkkapitaal. Tref is van plan om van Sarakreek een fonds voor institutionele en particuliere aandeelhouders te maken. Nadat Tref zijn rechten op nieuwe aandelen heeft uitgeoefend, zal het eigen vermogen van Sarakreek 58 miljoen dollar (92 miljoen gulden) bedragen.

Op het ogenblik zijn 5.503.663 aandelen met een nominale waarde van 25 gulden geplaatst en volgestort, waarvan ongeveer 70 procent in handen is van vijf (groepen van) aandeelhouders.