Akkoord over CAO Hoogovens

ROTTERDAM, 14 APRIL. De vakbonden en de directie van Hoogovens hebben vanochtend een principe-akkoord bereikt over een nieuwe, tweejarige CAO voor de 11.000 werknemers.

Na zeven overlegronden hebben partijen afspraken kunnen maken over werkgelegenheid. Ook een belangrijk geschil over pensioenen is opgelost.

De lonen gaan de komende jaren twee keer met 1,25 procent omhoog, er komt er een winstdelingsregeling gerelateerd aan het bedrijfsresultaat en de werkgever stelt een bijdrage voor de premiespaarregeling beschikbaar.

Vorige week stonden partijen op het terrein van werkgelegenheidsgaranties en pensioenaanspraken ogenschijnlijk nog ver van elkaar af. De werkgelegenheidseisen van de bonden werden daarbij door directeur J. Heusdens betiteld “als een heilloze weg”. Heusdens toont zich nu tevreden over de afspraken.

Volgens de bonden is geen sprake meer van de door Hoogovens gewenste flexibilisering van arbeidscontracten. Een voorstel voor gedwongen outplacement voor in de toekomst overtollige medewerkers is eveneens van tafel. Vakbonden krijgen bij dergelijke 'uitplaatsingen' een controlerende rol. Ruim honderd bij eerdere reorganisaties betrokken werknemers worden in staat gesteld op vacatures te reageren. Ten slotte wordt de uitbesteding van taken verminderd. Op het terrein van arbeidsduurverkorting naar 32 uur hebben de bonden geen concrete afspraken kunnen maken.

Hoogovens heeft de verlaging van de pensioenen met 5 procent naar 65 procent van het bruto loon weer ingetrokken. Ter vervanging van de huidige vut-regeling (60 jaar) wordt vanaf 2000 flexibele pensionering vanaf 62 jaar met een uitkering van 75 procent van het bruto loon mogelijk.