Ad ten Bosch

Ad ten Bosch: Nachtwind. Uitg. Meulenhoff, 142 blz. Prijs ƒ 29,90.

Een romantische ziel wil niet ergens heen maar ergens weg. Dat Anton Traandijk na een jeugd aan de IJssel, naar Vancouver vlucht, in Ad ten Bosch' Nachtwind, heeft dan ook niet bijster veel te maken met die stad. Hij hoopt op risico en avontuur, heel in het algemeen, en droomt alvast van zijn 'toekomstige succes'.

Dat leidt tot weinig. Hij belandt in een kring van soortgenoten, immigranten, losgeslagen zielen, en begint een leven van onthechting. Hij verdient zijn geld bij een drukker, vrijt zo nu en dan met een meisje, maakt promotie, vrijt nog eens met een meisje en probeert zich voor te stellen waar hij zijn toekomstige successen mee behalen zal. Want als hij dat maar eenmaal weet, vermoedt hij, zal hij vast ook wel ontsnappen aan het zeurende gevoel dat hij eigenlijk voor spek en bonen leeft. Maar zover komt het niet, het ontbreekt hem aan een hartstocht, hij 'doet maar wat'.

Om dat voor de lezer een roman lang leuk te houden (twee romans zelfs, want het eerder verschenen vervolg op Nachtwind, Vera Cruz voorbij, gaat verder in dezelfde trant), dat vraagt nogal wat van een schrijver - en helaas, meer dan Ten Bosch in huis heeft. Hij vertelt zoals zijn held de dagen slijt: volkomen vlak.

    • Hans Goedkoop