Wavin verwacht verder winstherstel

Wavin, Europa's grootste producent van industriële kunststof produkten in Europa, zoals buisleidingen en bierkratten, heeft zich vorig jaar hersteld na de dip van 1993. Kon het bedrijf zich toen met een winst van krap acht ton ternauwernood uit de rode cijfers houden, in 1994 verdiende Wavin netto 20,8 miljoen gulden. Deze verbetering ontstond in hoofdzaak door daling van de rentelasten, lagere buitengewone lasten en minder belastingafdracht aan de fiscus.

Voor 1995 verwacht Wavin een “flinke verdere stijging, die heel wat meer dan 5 of 10 procent zal bedragen”, zo zei groepsvoorzitter ir. A. Driessen in een toelichting op de jaarcijfers. “Toch zal het wel tot 1996 of 1997 duren eer we de winsten van 1990 en 1991 (140 à 145 miljoen gulden) terugzien”, zo stelde hij.

Het bedrijfsresultaat steeg fractioneel van 84 tot 85 miljoen gulden. De omzet steeg met 8 procent tot 1,92 miljard gulden. De hoofdoorzaak van het magere bedrijfsresultaat zijn de met 40 tot 60 procent gestegen grondstoffenprijzen, waardoor de marges onder sterke druk staan.

Wavin werd in 1955 opgericht door de Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) die definitief af wilde van roestende gietijzeren waterleidingen. In 1962 verkreeg Shell een belang van 50 procent in het kapitaal.