VS laken Koerdisch parlement

DEN HAAG/ ANKARA, 13 APRIL. Na Turkije hebben ook de Verenigde Staten kritiek uitgeoefend op de oprichting van een Koerdisch parlement-in-ballingschap, gisteren in Den Haag.

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken onderstreepte vanochtend echter dat de plaats van de plechtigheid “vrije keus is van de organisatoren” zolang zij zich aan de wet houden. Dat zou ook gelden als het parlement hier daadwerkelijk zou worden gevestigd. Het nieuwe parlement begon vandaag een vierdaagse zitting. Naar verluidt heeft deze eveneens in Den Haag plaats, maar de nieuwe parlementariërs wilden daarover gisteren niets zeggen.

Een Amerikaanse woordvoerder sprak van een “PKK parlement-in-ballingschap”, waarbij hij doelde op de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij. De politieke arm van de PKK, het ERNK, speelt een belangrijke rol in het parlement-in-ballingschap. “Wij denken dat de PKK een brute, terroristische organisatie is”, aldus Washington.

Koerdische parlementariërs toonden zich gisteren teleurgesteld dat geen Nederlandse parlementsleden op de oprichtingsvergadering aanwezig waren. J. Lilipaly, woordvoerder minderheden van de PvdA, achtte het echter politiek niet noodzakelijk erheen te gaan.

In Turkije spreekt de populaire krant Sabah (Morgen) vanmorgen over de gehele voorpagina van “onbetrouwbaar Holland”. In kleinere letters wordt eraan toegevoegd “dat deze NAVO-partner toestemming gegeven heeft aan een PKK-parlement dat beoogt Turkije op te delen”.