Staal verwacht lager jaarresultaat door belastingen

Staal Bankiers verwacht in 1995 een lager netto resultaat, zo blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag. Dit komt onder meer omdat de fiscaal compensabele verliezen uit het verleden opgesoupeerd zijn zodat de bank dit jaar belasting gaat betalen. In de voorgaande jaren waren de belastingafdrachten telkenjare nihil, op een bedrijfsresultaat dat in 1993 en 1994 ongeveer 12 miljoen bedroeg.

Staal Bankiers, dat vooral zaken doet met vermogende particulieren en het midden- en kleinbedrijf, verdiende vorig jaar minder dan in 1993: 11,7 miljoen tegen 13,2 gulden miljoen. In 1993 waren er bijzonder baten van 2,1 miljoen. Zonder die baten is er evenwel sprake van een winststijgiung van 5 procent.

Het rente-inkomen bleef nagenoeg stabiel op ongeveer 25 miljoen. Vooral de provisiebaten namen toe, van 17,6 miljoen naar 21,2 miljoen. Het resultaat uit financiële transacties daalde flink (evenals bij veel andere banken, van 4,3 miljoen naar 0,6 miljoen. De uitstaande kredieten namen toe van 578 tot 844 miljoen gulden.

Vorig jaar verwisselde Staal van eigenaar. In dat jaar verkocht Vendex zijn 78,5 procents belang aan de Achmea Groep die thans 92 procent in handen heeft.