Pleidooi van EU voor overleg over sociaal beleid in Europa

BRUSSEL, 13 APRIL. Geen baanbrekende voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving, maar vooral een pleidooi voor overleg, consultaties en studies over het sociaal beleid in Europa. Dat is de lijn in het sociaal actieprogramma 1995 -1997, dat de Europese Commissie gisteren in Brussel heeft aangenomen.

Het actieprogramma, dat voortborduurt op eerdere groen- en witboeken over het sociale beleid in Europa, ademt de tegenwoordige tijdgeest binnen de Europese Unie uit van terughoudenheid en nuchterheid. Het sociaal beleid enerzijds en de noodzaak om banen te scheppen en de concurrentiekracht van de Europese economie te versterken anderzijds, zijn twee kanten van dezelfde medaille, aldus de Ierse EU-commissaris Pádraig Flynn op een persconferentie.

Het scheppen van nieuwe banen heeft voor de EU topprioriteit. Maar een eenzijdige economische benadering, zal stuklopen. “Er moet een evenwicht worden gevonden tussen economische en sociale overwegingen. We kunnen niet een concurrerend economisch klimaat hebben in een samenleving die wordt gekenmerkt door hoge werkloosheid, armoede, misdaad en slechte gezondheidszorg en onderwijs”, zei Flynn.

De Europese Commissie heeft de afgelopen anderhalf jaar gesproken met werkgevers- en werknemersorganisaties in Europa, met de lidstaten en met het Europese Parlement. Uit die kontakten is gebleken, dat eigenlijk niemand zit te wachten op een ambiteus programma van nieuwe wetgevende voorstellen vanuit Brussel, aldus Flynn. Hij kondigde wel enkele voorstellen aan voor nieuwe of aangepaste Europese richtlijnen, zoals over pensioenrechten voor mensen die in het buitenland gaan werken. Maar de nadruk zal de komende drie jaar vooral liggen op het scheppen van een overlegklimaat, op het uitvoeren van studies en het publiceren van nieuwe rapporten.

Zo verklaarde Flynn dat er een werkgroep van deskundigen zal worden geïnstalleerd die de sociale en maatschappelijke gevolgen van de totstandkoming van 'informatie-maatschappij' in kaart zal brengen. In mei zal de Europese Commissie samen met het Europees parlement het Europees Sociaal Handvest van 1989 onder de loep nemen, om na te gaan of het niet kan worden uitgebreid tot grotere groepen mensen. Volgend jaar zal in Brussel het eerste Europees forum over sociaal beleid worden gehouden. Samen met de lidstaten wil de commissie een discussie lanceren over de toekomst van de verzorgingsstaat.

Vanuit het Europees parlement en door vakbondsorganisaties is al kritisch gereageerd op het gisteren gepubliceerde actieprogramma. Zo wordt Flynn verweten dat hij duidelijke keuzes uit de weg gaat, het hoofd buigt voor met name Britse druk om op sociaal terrein geen Europese initiatieven te lanceren en dat zij beleid overwegend bestaat uit het aanzwengelen van discussies.