Overleg over vervroegde uittreding van ambtenaren zit vast

DEN HAAG, 13 APRIL. Het overleg tussen minister Dijkstal (binnenlandse zaken) en de vier ambtenarencentrales over de vervoegde uittreding is gisteravond in een “volledige patstelling” terecht gekomen. Dat zegt de voorzitter van de christelijke ambtenaren L. Poell.

“Dijkstal wil alleen maar praten over de invulling van de bezuiniging van 1,5 miljard gulden op de arbeidsvoorwaarden”, zegt Poell. “Daar passen we voor. We hebben tegen de minister gezegd dat hij eerst met zijn collega's in de ministerraad moet praten. De bezuiniging moet van tafel.”

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 voorgesteld om het vervroegd uittreden voor ambtenaren alleen toe te staan bij meer dan veertig dienstjaren. Het wachtgeld (de WW voor ambtenaren) wordt teruggebracht naar het niveau dat ook voor de marktsector geldt.

Begin februari heeft Dijkstal de centrales van overheidspersoneel voorgesteld om twee werkgroepen in te stellen die met voorstellen moeten komen voor het vervroegd uittreden en de ziektekostenregelingen. Deze zaken kunnen nog op centraal niveau worden geregeld, over de andere onderwerpen wordt in de acht sectoren onderhandeld. De minister van binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor vaststelling van de ruimte voor het arbeidsvoorwaardenbeleid en voor de verdeling over de sectoren. Wanneer de bezuinigingen op centraal niveau te weinig opleveren, kan Dijkstal de 'hete aardappel' doorschuiven naar de sectoren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten krijgt dan bijvoorbeeld minder geld voor de CAO van gemeente-ambtenaren.

De Vut-werkgroep komt niet meer bijeen. Op 24 mei voeren Dijkstal en de centrales overleg over de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. De ambtenarenbonden zullen de Vut-voorstellen van de bewindsman afwachten, maar volgens onderhandelaar X. den Uyl van de ACOP zijn de verwachtingen “buitengewoon somber”. Als het overleg mislukt, kan het negatieve gevolgen hebben voor de CAO-onderhandelingen voor de diverse overheidssectoren.