Oproep aan biologieleraren

Beste ouders, laat dit artikel uw kinderen niet lezen. Het zal u duidelijk worden waarom. Het gebruik van wetenschappelijke namen biedt, naar ik vrees, niet voldoende bescherming.

De verstedelijking van Nederland gaat door, het aanbod aan radio- en televisiezenders groeit explosief en iedereen weet waar Nintendo en Sega voor staan. Voor de kinderen in het voortgezet onderwijs bestaat zodoende een overvloed aan afleiding. Nu zijn veel televisieprogramma's erg leerzaam, en de reflexen die je ontwikkelt dankzij een computerspelletjes komen ook in het verkeer van pas. Toch vraag je je als rechtgeaard bioloog wel eens af of de leerling nog wel weet wat er tussen al die huizen, wegen en zendmasten groeit en bloeit.

April 1993 nam ik als biologieleraar-in-opleiding de proef op de som. In de file op weg naar mijn stageschool in Rijswijk zag ik in de middenberm de onvermijdelijke narcissen bloeien. In het gras stonden ook de zeer algemene Taraxacum sectie Vulgaria (ook wel T.officinale) en Bellis perennis. Opeens vroeg ik mij af of de leerlingen van 2 havo de alledaagse namen van deze planten zouden kennen. Ik parkeerde mijn auto en plukte een bosje van beide bloemen. Na het begin van de schriftelijke overhoring, die ik toch al van plan was te geven, haalde ik beide bosjes tevoorschijn, zette ze op tafel en vroeg de leerlingen de namen op te schrijven. De antwoorden telden niet mee voor het cijfer.

Dertig procent van de leerlingen had beide bloemen goed, dertig procent een van de twee en de rest geen van beide. De uitslag verbaast en verontrust me tot op de dag van vandaag.

Zou het platteland het beter doen? Hoe scoort 6 vwo ten opzichte van 4 mavo? Om hier achter te komen verzoek ik iedere biologiedocent in het voortgezet onderwijs (zegt het voort!) mijn experiment met Taraxacum officinale en Bellis perennis in klas 1 tot en met 6 op de beschreven wijze te herhalen. Stuur de uitslag voor 15 mei naar de redactie van W&O, ter attentie van ondergetekende. Vermeld stad, provincie, leerjaar en onderwijstype, en de uitslag. De schoolnaam hoeft er niet bij. De uitslag zal op deze pagina worden gepubliceerd.

    • Hayo Canter Cremers