Nieuwe catalogi in Berlijn voor roofkunst

BERLIJN, 12 APRIL. Deze week verschijnt in Berlijn de eerste catalogus van kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog in die stad zijn vernietigd of verdwenen. De Berlijnse musea bereiden in totaal 30 dertig catalogi voor. Het eerste deel betreft 593 werken uit de Gemäldegalerie met schilderijen van Botticelli, Caravaggio, Murillo, Rubens en Tintoterro, die grotendeels fotografisch konden worden geillustreerd.

Meer dan vierhonderd van de nu catalogiseerde 593 stukken lagen destijds opgeslagen in een bunker in Berlijn die in mei 1945 tweemaal door brand werd getroffen. De resterende stukken verdwenen tijdens bombardementen en werden als trofeeën naar de toenmalige Sovjet-Unie overgebracht.

Met deze inventarisatie hoopt de stichting die de nationale Berlijnse musea in het leven hebben geroepen, de niet-vernietigde kunstwerken op te sporen. Men richt zich daarbij vooral tot andere musea, veilinghuizen, handelaren en collectioneurs.

Sinds vier jaar werken zowel Duitsers als Russen aan de inventarisatie van kunstwerken die het Rode Leger in opdracht van Stalin in 1945 heeft meegenomen. De onderhandelingen over eventuele teruggave verlopen stroef. (AFP)