Ministerieel gesprek over Noord-Ierland

BELFAST, 13 APRIL. De regering van Groot-Brittannië heeft gisteren bij monde van de minister voor Noord-Ierland, Sir Patrick Mayhew, aangekondigd bilaterale vredesbesprekingen op ministerieel niveau te willen openen met alle politieke partijen uit Noord-Ierland, met uitzondering van Sinn Fein, de politieke vleugel van het Ierse Republikeinse leger (kk IRA). Sinn Fein heeft verbolgen gereageerd op het voornemen van Mayhew.

De besprekingen over de toekomst van Noord-Ierland hebben tot nu toe plaats op het niveau van hooggeplaatste ambtenaren. Voor Sinn Fein neemt de strateeg Martin McGuinness aan die besprekingen deel. McGuinness riep Mayhew op om Sinn Fein alsnog bij de nieuwe gespreksronde te betrekken. In het overleg op ambtelijk niveau staan Groot-Brittannië en Sinn Fein lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de ontwapening van de IRA. (Reuter)