Man en paard geveld door dodelijk 'mazelen'-virus

Australische dierziekten-experts beschrijven in Science (7 april) een nieuw soort, in Australië ontdekt virus: een tot nu toe onbekend lid van de groep morbilli-virussen, waaronder ook de verwekkers van de runderpest en de mazelen vallen. Dit virus veroorzaakte vorig jaar de dood van 14 renpaarden uit één stal en, vreemd genoeg, ook van hun trainer. Binnen 2 weken waren ze overleden aan een onbehandelbare longaandoening. Het virus deed de endotheelcellen, die van binnen de bloedvaten bekleden, samenklonteren, waardoor gaten in de vaatwanden ontstonden en vocht in de longen kon stromen. Na de gebeurtenissen in de renstal vreesden de Australische gezondheidsautoriteiten een epidemie en zetten ze een team van experts op de onbekende verwekker. De onderzoekers slaagden er binnen een week in het virus te isoleren en een test op antistoffen daartegen te ontwikkelen. Daarmee kon men eventueel andere besmette dieren of wellicht zelfs besmette mensen opsporen. In de volgende maand werden 1600 paarden en 90 mensen in de omgeving van de stal getest. Geen van hen bleek deze antistoffen te bezitten. Dat wijst erop dat zij nooit met het virus in contact waren geweest.

Hoewel de uitbraak van de 'epidemie' daarmee officieel voor beëindigd werd verklaard, ging men door met de speurtocht naar de oorsprong van het virus. Uit een DNA-analyse blijkt dat het niet het resultaat kan zijn van een enkele mutatie in een al bekend virus. Het gaat dus om een nieuw virus, vermoedelijk afkomstig van een of andere natuurlijke gastheer; men denkt aan een inheems Australisch dier dat zelden in contact komt met andere dieren en met de mens. Men is nog steeds op zoek naar deze drager. Voorlopig heeft het virus de naam Equine morbilli-virus gekregen. Het is een onopgelost raadsel hoe het mogelijk is dat zo'n agressief virus - 70% van de geïnfecteerde dieren ging dood - nu pas naar paarden is overgesprongen, hoewel deze diersoort al 200 jaar geleden naar Australië werd gebracht.

Verder is opvallend dat het Equine morbilli-virus ook ziekteverwekkend was voor de mens. Alle bekende morbilli-virussen, waaronder het mazelen-virus, zijn aan een bepaalde zoogdierklasse gebonden; het mazelen-virus is dus alleen ziekteverwekkend bij de mens.

    • Bart Meijer van Putten