Lebed: uitbreiding van Navo leidt tot WO III

PRAAG, 13 APRIL. Als Polen en Tsjechië zich bij de NAVO aansluiten, kan dat tot de Derde Wereldoorlog leiden. Dat heeft de Russische generaal Aleksandr Lebed gezegd in een vraaggesprek met het Tsjechische blad Lidové Noviny.

De NAVO, zo zei Lebed, is ondanks het einde van de Koude Oorlog “natuurlijk” nog steeds een bedreiging voor Rusland. Op de vraag wat er gebeurt als Tsjechië en Polen zich bij de NAVO aansluiten zei Lebed: “Dan begint de Derde Wereldoorlog. Zowel de beschaafde als de onbeschaafde landen zullen verdwijnen, alles en iedereen.” Het zal “natuurlijk” de NAVO zijn die die oorlog begint, “om de 150 miljoen mensen die er wonen, de vrucht van hun arbeid en de rijkdommen van het land”. Hij vroeg zich af waarom de NAVO, nadat ze de Koude Oorlog had gewonnen, “de concurrentie met Rusland eigenlijk heeft hervat”. Maar, zo voegde hij daaraan toe, “de NAVO zal niet slagen, ze zal zich niet uitbreiden”.

Lebed is de bevelhebber van het Veertiende Leger, het enige Russische leger dat na de ondergang van de Sovjet-Unie niet naar Rusland is teruggetrokken. Het is gelegerd in Transnistrië, de eenzijdig uitgeroepen 'republiek' die zich wil losmaken van Moldavië. Lebed behoort tot de meest uitgesproken critici van de Russische president Jeltsin waar het diens militaire inval in Tsjetsjenië betreft. Lebed is binnen het Russische leger uitermate populair. In Rusland wordt vaak gespeculeerd over zijn politieke ambities - hij zou president willen worden. (AP, AFP)