Kostenbesparing bij Cebeco levert fors hogere winst op

ROTTERDAM, 13 APRIL. Cebeco Handelsraad heeft vorig jaar zijn netto winst vertienvoudigd ten opzichte van 1993. De winst steeg van 1,9 miljoen naar 18,4 miljoen in '94. Die aanzienlijke verbetering van het netto resultaat is onder meer het gevolg van het in 1992 ingezette herstructureringsprogramma van de in Rotterdam gevestigde topcoöperatie. Dat programma hield onder meer in vergaande kostenreducties, het afstoten van niet-kernactiviteiten en een terughoudend investeringsbeleid. Volgens Cebeco, dat vanochtend de jaarcijfers over 1993 bekend maakte, is dat beleid naar tevredenheid verlopen.

De daling van de omzet over 1994 met tien procent tot 4,3 miljard gulden is vooral het gevolg van de verkoop van bedrijven en een omzetdaling. In de hoofdgroep voedingsmiddelen is van omzetstijging sprake geweest. Het gemiddelde aantal medewerkers daalde vorig jaar met 561 tot 4.698.

Een belangrijk beter resultaat dan vorig jaar werd geboekt in de groep voedingsmiddelen. De vraag naar kant-en-klare maaltijden, maaltijdcomponenten en snacks nam sterk toe. Positieve resultaten werden ook geboekt in de sector uitgangsmaterialen. Voedingsmiddelen en uitgangsmaterialen vormen de speerpunten van Cebeco Handelsraad, naast de traditionele activiteiten op het gebied van toelevering en collectie.

Cebeco Handelsraad Groep bestaat uit dertig lidcoöperaties, waarbij in totaal 40.000 boeren en tuinders zijn aangesloten. De coöperatie telt in totaal rond 100 werkmaatschappijen. In tegenstelling tot de situatie in een aantal andere Oosteuropese staten is in de voormalige staten van het GOS sprake geweest van een teruggang in de agrarische sector en in de eigen voedselvoorziening. Mede omdat van overheidssteun geen sprake is, zag Cebeco International Projects zijn volume aan ondersteunende activiteiten daar teruglopen.

In 1994 steeg de solvabiliteit op basis van het garantievermogen met 1,7 procent naar ruim 37 procent, maar dat is hoofdzakelijk veroorzaakt door verkorting van de balans. Cebeco Handelsraad verwacht dat het winstherstel dit jaar doorzet. Niettemin behoudt de beheersing van de kosten en het streven naar margeverbetering de hoogste prioriteit. Hoewel de economische groei in tal van sectoren zichtbaar is, verwacht Cebeco Handelsraad niet dat de vraag naar onbewerkte agrarische produkten hierdoor significant zal toenemen. Het accent komt daarom sterker te liggen op de toegevoegde waarde van produkten en op internationalisering.

Innovatieve produkten voor specifieke markten, maar ook buiten Europa, zullen de winstgroei voor het komende jaar moeten stimuleren. Cebeco Handelsraad zegt zijn marktpositie verder te willen versterken op basis van autonome groei en aankoop van bedrijven die passen in de kernactiviteiten. De speerpunten daarbij zijn hoogwaardige voedingsmiddelen en specifieke uitgangsmaterialen. Sinds het begin van de jaren '90 is voornamelijk in deze sectoren geïnvesteerd. Daarnaast blijft Cebeco Handelsraad een ondersteunende rol spelen met toeleverings- en collectieactiviteiten rondom het boerenerf.

Met deze strategie geeft het bedrijf inhoud aan een omvangrijk veranderingsproces dat eind jaren '80 is ingezet met het oog op de ontwikkelingen in de Europese agrarische sector, aldus ir. H. de Boon, voorzitter van de hoofddirectie van Cebeco Handelsraad, vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij wijst erop dat het noodzakelijk is dat het grote netwerkcomplex dat Cebeco Handelsraad met de lidcoöperaties en alle werkmaatschappijen en participaties vormt, meegaat met de veranderingen in de wereldeconomie en de 'agri-business' in het bijzonder.