Hogere landingsgelden lawaaiige vliegtuigen

ROTTERDAM, 13 APRIL. Luchthaven Schiphol gaat oudere straalvliegtuigen die veel lawaai maken vanaf november een verhoogd landingsgeld in rekening brengen. Doel is de toestroom van de zogeheten 'hoofdstuk-2'-vliegtuigen naar Schiphol te beperken.

Door de heffing hoopt Schiphol te kunnen voldoen aan de 'interim-geluidscontouren' die in 1997 voor het huidige vierbanenstelsel van kracht worden. De extra belasting van 'hoofdstuk-2'-vliegtuigen was al in het 'Milieubeleidsplan' van 1990 aangekondigd, maar werd door de Europese Unie pas in 1995 mogelijk gemaakt. Met de nieuwe maatregel volgt Schiphol het voorbeeld van de vliegvelden van Manchester en Zurich.

Tot 'hoofdstuk-2'-vliegtuigen behoren de eerste straalvliegtuigen die aan een geluidscertificatie werden onderworpen. Ze zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van annex 16 van de burgerluchtvaartorganisatie ICAO. Voorbeelden zijn de Fokker 28 (Fellowship), de DC-9, de Boeing 727, 737-100 en 200 en de Iljoesjin. ('Hoofdstuk-1'-vliegtuigen mogen al sinds 1990 niet meer in Europa landen.)

Het huidige aandeel van de 'hoofdstuk-2'-vliegtuigen in het totaal van de vliegbewegingen vanaf Schiphol is ongeveer 18 procent. Streven is dat terug te brengen naar 8 procent in 1997. Mocht deze halvering ook door afspraken met de luchtvaartmaatschappijen bereikbaar blijken, dan zou de heffing kunnen uitblijven, aldus een woordvoerder van Schiphol.

Vooralsnog gaat men ervan uit dat, bijvoorbeeld, een Fokker 28 Fellowship zijn huidige landingsgeld van 520 gulden in november ziet stijgen met 200 gulden voor een landing overdag en met 300 gulden voor een landing tussen 11.00 en 6.00 uur. Sorteert dit geen effect, dan zal de opslag een jaar later met 50 procent worden verhoogd.

Begin jaren tachtig voerde Schiphol al een geluidsheffing in om uit de opbrengst daarvan de eerste isolatie van woningen rond Schiphol te kunnen betalen. Dat leidde tot protesten van de luchtvaartmaatschappijen toen de kosten veel hoger bleken dan aanvankelijk geraamd (280 in plaats van 150 miljoen). In februari werd bekend dat opnieuw een bestemmingsheffing voor de tweede fase van het isolatieplan van woningen rond Schiphol zal worden ingevoerd.