Hoek Loos zoekt naar groei in VS

Gassenfabriek Hoek Loos blijft zoeken naar overnamekandidaten in de VS om de omzet te vergroten. “We zijn niet in gesprek met kandidaten, maar we zijn er wel naar op zoek”, aldus J. Jager Bruining van de raad van bestuur tijdens een toelichting op het jaarverslag.

Hij deelde mede “liever een grotere dan een kleine” kandidaat te willen kopen, wat volgens hem neerkomt op een fabriek met een omzet van 100 miljoen dollar (155 miljoen gulden). Een beperking is dat Hoek Loos uitsluitend geïnteresseerd is in overnames die geografisch dicht bij de huidige Amerikaanse dochters liggen (Georgia, Alabama en Florida).

Het afgelopen jaar droegen de Amerikaanse overnemingen voor een kwart bij aan de omzet van 530,5 miljoen gulden. Het rendement in de VS is “nog niet” zo hoog als de Nederlandse activiteiten. Toch zoekt Hoek Loos de groei aan de andere kant van de oceaan, omdat de mogelijkheden in Nederland te beperkt zouden zijn.

Op het terrein van cilindergassen (gassen die in cilinders en niet via pijpleidingen worden geleverd) ondervond Hoek Loos het afgelopen jaar een toenemende concurrentie uit het buitenland. Hoewel het Schiedamse bedrijf in Nederland marktleider is met een aandeel van 40 procent, stonden de prijzen onder druk. Volgens Jager Bruining zijn ze nu tot een ontoelaatbaar laag niveau gedaald. In de omringende landen zijn de cilindergassen volgens hem tot 30 procent duurder.

Hoek Loos kan de concurrentie, die met name uit Duitsland komt, niet met gelijke wapens bestrijden door zijn gassen in het buurland te slijten. Het Duitse concern Linde, meerderheidsaandeelhouder van Hoek Loos (belang 58 procent) en zelf gassenleverancier, verhindert dat.

Jager Bruining maakte verder bekend dat de joint-venture Cryoton, die samen met Aga Gas is opgezet, per 1 april is beëindigd. “De partners dachten verschillend over Cryoton en dat bleek een rem op de expansie”, verklaart hij het einde van de samenwerking. Hoek Loos gaat nu alleen verder met de luchtsplitsingsfabriek, terwijl Aga zich over de koolzuurfabriek ontfermt.

De raad van bestuur heeft besloten activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg niet langer als een kernactiviteit te beschouwen, zo blijkt uit het jaarverslag. Volgens Jager Bruining betekent dat echter niet dat Hoek Loos dit onderdeel te koop aanbiedt. “Maar voor alle activiteiten geldt: als je een goed bod krijgt, neem je dat in overweging.” Volgens Hoek Loos kunnen de medische activiteiten, die wel winstgevend zijn, niet zo snel groeien als de gassen. In 1993 stopte het bedrijf al met de fabricage van medische apparatuur.

Voor het komende jaar rekent Hoek Loos erop “ten minste” de omzet en winst op peil te kunnen houden. De afgelopen tien jaar zijn omzet en netto winst elk jaar toegenomen. De omzet bedroeg vorig 530,5 miljoen gulden , een stijging van 5,5 procent. De netto winst nam 8,8 procent toe tot 45,6 miljoen gulden.