'Heidemij pleegt geen inbreuk op octrooi'

DEN HAAG, 13 APRIL. Heidemij Realisatie BV pleegt geen inbreuk op het octrooi van het Belgische bedrijf Organic Waste Systems (OWS) bij de bouw van een fabriek bij Lelystad voor de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval.

Dat heeft vice-president mr. J.H.P.J. Willems van de Haagse rechtbank vanochtend bepaald. Willems deed versneld uitspraak in een kort geding dat dinsdag diende. OWS eiste daarbij dat Heidemij zou afzien van de bouw van de installaties, waarin het zogeheten Biocelprocédé zou worden toegepast.

De raadsman van Heidemij, jhr. mr. R.E.P. de Ranitz stelde dinsdag dat het bedrijf een potentiële schade lijdt van zestig tot zeventig miljoen gulden, die grotendeels zou worden veroorzaakt door derving van opbrengsten van de activiteiten van de fabriek in binnen- en buitenland over een langere periode.

Dat gevaar is geweken, nu mr. Willems van mening is dat de installatie en het procédé dat Heidemij wil toepassen op drie essentiële punten afwijkt van het octrooi waarop OWS zich beroept. Het gaat om een vergisting van GFT-afval. Na verloop van tijd dient een deel van het vergiste materiaal te worden toegevoegd aan een nieuwe lading afval. Dat deel dient als entstof voor het in gang zatten van het volgende vergistingsproces.

Het octrooi van het Belgische bedrijf geldt vooral een pijpleiding, waardoor die entstof opnieuw boven in het vat wordt gebracht. De Ranitz betoogde ter zitting, dat Heidemij in de nieuwe fabriek de entstof met shovels vervoert en dus geen inbreuk pleegt.

OWS kreeg het octrooi vorig jaar, nadat zeven jaar lang was geopponeerd tegen het unieke van het procédé. Het bedrijf heeft al jaren gecorrespondeerd met Heidemij over het Biocel-proces, dat Heidemij wil gaan toepassen. Heidemij doet al sinds 1984 onderzoek naar dit proces, lang voordat OWS het octrooi op zijn procédé aanvroeg. Het proces van Heidemij is bovendien milieu-vriendelijk, zo meent De Ranitz, omdat het een beperking van de stank en CO2-uitstoot bewerkstelligt. Bovendien is de manier van verwerking efficiënter. Doordat tijdig zand wordt verwijderd uit het gecomposteerde materiaal is er sprake van minder slijtage aan de installatie. Bovendien houdt Heidemij de composteringscyclus gaande met veel minder entstof dan is beschreven in het octrooi van OWS.

Het ministerie van VROM heeft Heidemij een subsidie toegezegd van twee miljoen gulden voor de bouw van de fabriek bij Lelystad. Daarnaast hebben ook de bedrijven Novem en Senter respectievelijk 1,2 miljoen en 600.000 gulden toegezegd. Die toezeggingen dreigden te worden afgeblazen als Heidemij niet voor het eind van het jaar met de bouw zijn begonnen.