Evangelium vitae (1)

Theoloog Hans Küng beschuldigt de paus ervan andersdenkenden te intimideren, leervrijheid aan theologen te ontnemen en vrouwen te schokken wanneer zij wegens abortus worden gecriminaliseerd (NRC Handelsblad, 4 april).

Küng vindt wel dat de paus de vrijzinnige mentaliteit in deze kwesties behoort te bestrijden, maar wanneer hij waarschuwt voor (goddelijke) sancties wordt de paus door hem in plaats van Goede Herder voor zeloot aangezien. Men weet toch dat de aardse sanctie hooguit verlies van de roomskatholieke identiteit omvat?

De heer Verbeek (NRC Handelsblad, 4 april) vindt dat de paus bewust het recht op leven met de plicht tot lijden verwart. Hierop kan men allen zeggen dat het recht op leven de plicht tot lijden vaak impliceert en in vele gevallen met zich meebrengt.

    • I.A.M. van der Meer