Europese Unie sluit vrijhandelsverdrag met Baltische staten

BRUSSEL, 13 APRIL. De Europese Unie en de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen hebben overeenstemming bereikt over het sluiten van zogeheten Europa-akkoorden.

Die voorzien niet alleen in het streven naar vrijhandel maar ook in het opzetten van een politieke dialoog en ze bieden uitzicht op het volwaardige lidmaatschap van de EU. Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft dat gisteren in Brussel bekend gemaakt.

De formele ondertekening van de Europa-akkoorden zal waarschijnlijk eind volgende maand plaats hebben. Met de overeenkomst voegen de drie Baltische staten zich bij de Midden- en Oosteuropese landen die al eerder in de wachtkamer zaten voor de EU: Polen, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. Onderhandelingen worden nog gevoerd met Slovenië, economisch één van de sterkste landen.

Dat de genoemde landen lid zullen worden, staat binnen de EU wel vast. De vraag is alleen waneer dat het geval zal zijn. Veel zal afhangen van de uitkomst van de zoheten intergouvermentele toetsingsconferentie over het Verdrag van Maastricht, die volgend jaar begint. Dan zullen de EU-lidstaten de lijnen naar de toekomst uittekenen.

Vooruitlopend op die fundamentele discussie is op de Europese Top in Essen, afgelopen december, een strategie ontwikkeld om de latere toetreding van de Midden- en Oosteuropese landen te vergemakkelijken. Zo wordt momenteel gewerkt aan een Witboek waarin wordt geïnventariseerd welke juridische regels gelden voor de vrije markt in de EU en waaraan de kandidaat-lidstaten moeten voldoen als ze willen toetreden. De Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, onderstreept afgelopen maandag in Luxemburg nog eens het niet-bindende karakter van het Witboek. “Het is een soort gids ter ondersteuning van die landen”, maar mag niet worden beschouwd als een spoorboekje dat garanties biedt voor toetreding op een bepaald tijdstip, aldus Juppé.

De Franse minister zei dat maandag na afloop van een vergadering met zijn collega's uit de 15 EU-lidstaten. In Luxemburg zaten ook de vertegenwoordigers uit de 6 Oosteuropese landen aan tafel, waarmee al eerder Europa-akkoorden werden gesloten. Hun aanwezigheid vloeide voort uit de afspraken om een politieke dialoog op poten te zetten. Nieuwe besluiten werden overigens niet genomen.