'Doorgaan met een stel galbakken is zinloos'

AMERSFOORT, 13 APRIL. In een achteraf-zaaltje van een hotel in Amersfoort verzorgde ex-mannenschaatscoach Wopke de Vegt gisteren zijn eigen afscheidsshow. Een persconferentie op kosten van de KNSB, de bond die hem per 1 april op de keien heeft gezet. Wie dacht dat de Fries in een verhelderend betoog zou uitleggen wat in zijn ogen precies de achtergrond is van zijn ontslag (lees: het niet verlengen van z'n contract), kwam bedrogen uit. De Vegt sprak in raadselen en probeerde zich te “verduidelijken met vraagtekens”, zoals hij het met veel zelfkritiek treffend uitdrukte.

De jonge schaatstrainer uit Beetsterzwaag, die afgelopen seizoen Rintje Ritsma naar de Europese en wereldtitel begeleidde, vermoedt een complot achter zijn wegzenden, waarbij alles draait om “positieverbetering voor diverse mensen”. Hij voelt zich “afgeschoten via de achterdeur”. Eén of twee personen binnen de kernploeg hebben hem met behulp van een vijfde kolonne een roestige dolk in de rug gestoken. “Het was een goed georganiseerde coup, waarbij de rijders één lijn hebben getrokken om de structuurplannen, die vorig jaar niet haalbaar bleken, er nu wel door te krijgen. Ik paste niet in dat plaatje. In een eerder stadium waren immers al andere namen genoemd. Ik had me harder moeten opstellen en rijders die maar bleven zeuren beter uit de kernploeg kunnen zetten”, aldus De Vegt.

Wie de boosdoeners zijn, wilde De Vegt niet zeggen. “Maar het zijn niet de kampioenen”, hulde hij zich nog steeds in nevelen. En daarmee doelde hij waarschijnlijk op Ritsma en Zandstra, met wie hij de afgelopen weken in Frankrijk op wintersportvakantie is geweest. Althans ze zaten in dezelfde periode in hetzelfde hotel, ongetwijfeld al maanden terug geboekt. Volgens De Vegt wordt er nu een spelletje gespeeld over de rug van de rijders. Hij had geen trek om voor zijn baantje te knokken omdat het zinloos is met een “stel galbakken nog een jaar verder te gaan”.

De Vegt ziet vermoedelijk spoken of creëert ze om de werkelijkheid te verdoezelen. Hij heeft het hele seizoen een onderkoelde relatie gehad met de rijders. Dat had enerzijds te maken met het probleem dat zijn achtkoppige kernploeg te omvangrijk was voor één coach en anderzijds met zijn gebrekkige technische kennis op schaatsgebied. Althans dat was de mening die de rijders ventileerden in de evaluatiegesprekken met het sectiebestuur langebaan. Met name Falko Zandstra heeft zich fel gekant tegen het aanblijven van De Vegt. Hij worstelde afgelopen seizoen met technische problemen die De Vegt, in tegenstelling tot zijn voorganger Ab Krook, niet voor hem kon oplossen. Dat merkte Zandstra ook aan zijn bankrekening. Hij streek dit seizoen slechts twaalfduizend gulden op aan prijzengeld.

Op Ritsma na, die zijn eigen weg gaat, verklaarden de meeste kernploegleden trouwens geen heil meer te zien in een verdere samenwerking met De Vegt. Zij voerden ook een gebrekkige communicatie aan als argument. 's Avonds was De Vegt vaak onbereikbaar want dan zocht de blonde Fries zijn uitlaatklep buiten het hotel van de schaatsploeg.

Het sectiebestuur heeft op 21 maart inderdaad een plan op tafel gelegd bij het bondsbestuur voor een herstructurering van de kernploegen. Dit was opgesteld na vele gesprekken met rijders en coaches. In de ogen van het inmiddels verdwenen sectiebestuur moesten er vier kernploegen komen: een sprintteam bij de mannen voor de 500, 1.000 en 1.500 meter, met als coach Floor van Leeuwen. Een middel- en lange afstandsploeg voor de 1.500, 5.000 en 10.000-meterspecialisten alsmede de allrounders met als coach Gerard Kemkers. En bij de vrouwen ook een sprintploeg (500, 1.000, 1.500 meter) met verrassenderwijs als coach Leen Pfrommer. Ab Krook zou de coaching van de rijdsters voor de 1500, 3000 en 5000 meter (allround en lange afstanden) op zich nemen. Tevens zou de Loosdrechter aangesteld worden als trainerscoördinator, zonder enige gezagsverhouding naar de collega-coaches. Krook zou in de door hem begeerde functie ook de contacten verzorgen met de gewesten. De gewijzigde opzet was afgestemd op het nieuwe WK afstanden en zou de medaillekansen op de Spelen vergroten. Het plan werd door het bondsbestuur, met name voorzitter David Meijer, directeur Jurjen Osinga en ISU-lid Jan Charisius, zonder enige vorm van discussie van tafel geveegd.

De Vegt vermoedt dat de belanghebbenden bij de nieuwe structuur het scenario schreven van zijn val. De sfeer in de kernploeg was altijd beneveld omdat deze plannen steeds leefden onder de rijders. De afgezette voorzitter van het sectiebestuur Johan Grobbée zweert met de hand op zijn hart dat hiervan geen sprake is geweest. “Ik heb Krook noch Pfrommer kunnen betrappen op acties die tegen Wopke waren gericht. De waarheid is dat er geen draagvlak met de rijders was voor verdere samenwerking.”

Achterin het zaaltje waar De Vegt gisteren zijn klaagzang liet horen, maakte de enige aanwezige KNSB-bestuurder, directeur Jurjen Osinga, driftig aantekeningen. Later verklaarde hij dat de weggezonden sectiebestuurders Augustinus en Grobbée niet op rehabilitatie hoeven te rekenen gezien de uitspraken die zij naar aanleiding van hun 'ontslag' hebben gedaan.

Voorzitter Meijer heeft inmiddels met Kemkers contact opgenomen. De schaatsbond wil voor het einde van de maand een nieuwe coach benoemen. Kemkers heeft bedenktijd gevraagd. Volgende week dinsdag praten de rijders met het dagelijks bestuur. Woensdag zal het bondsbestuur een aantal beslissingen nemen. Het hoogste college van de KNSB verneemt graag na pasen op welke termijn de gewesten een nieuw sectiebestuur formeren of dat de zeven leden die niet in ongenade vielen nog terugkeren. Wordt vervolgd.

    • Erik Oudshoorn