Delft Instruments ziet winst fors stijgen door overname Nucletron

DELFT, 13 APRIL. Delft Instruments heeft de netto winst in 1994 zien stijgen van de schamele 0,1 miljoen gulden over 1993 tot 6,9 miljoen gulden. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening steeg nog sterker, van 4,9 miljoen negatief naar 12,9 miljoen positief.

Omzet en resultaat werden in belangrijke mate positief beïnvloed door de overname in oktober 1994 van het bedrijf Nucletron in Veenendaal, een onderneming die is gespecialiseerd in brachytherapie-apparatuur die gebruikt wordt voor kankerbestrijding. Nucletron is grotendeels samengevoegd met de afdeling radiotherapie van Oldelft (jaarlijkse omzet 50 miljoen). Door de samenvoeging is volgens de directie van Delft Instruments al in het eerste jaar een groot synergievoordeel behaald. De komende jaren hoopt het bedrijf die voordelen nog verder uit te breiden.

De omzet van Delft Instruments steeg vorig jaar in totaal met 17 procent tot 453 miljoen gulden. Een negatief saldo buitengewone lasten van 4,4 miljoen gulden leidde na belastingen en het aandeel van derden in het resultaat tot de uiteindelijke nettowinst van 6,9 miljoen. De buitengewone lasten bestonden voornamelijk uit reorganisatieposten voor het verder verminderen van de kosten bij een aantal onderdelen (fysiotherapie-apparatuur en Oldelft). Tegenover de buitengewone lasten stond een buitengewone bate door het vrij vallen van in het verleden getroffen voorzieningen.

De orderportefeuille van Delft Instruments bleef het afgelopen jaar goed gevuld. Vooral in de maand december is een groot aantal orders geboekt. Ook in de eerste maanden van 1995 bleef het aantal orders goed op peil. Dit jaar zal net als de afgelopen jaren nog geen dividend worden uitgekeerd. De directie verwacht echter dat binnen enkele jaren een hervatting van de dividendbetaling mogelijk zal zijn. Delft Instruments streeft naar een rendement op het eigen vermogen van minimaal 15 procent. Maar ook voordat die norm wordt gehaald - binnen drie jaar hoopt de directie - is dividendhervatting mogelijk. Op dit moment vindt het bedrijf de eigenvermogenssituatie nog niet groot genoeg om de aandeelhouders dividend te betalen. Het balanstotaal steeg vorig jaar van 387 naar 440 miljoen gulden, maar daalde in verhouding tot de omzetstijging vooral als gevolg van de relatief lagere voorraden.

Voor 1995 verwacht het bedrijf afgezien van eventuele acquisities of afstotingen een omzet van ongeveer een half miljard gulden. Verwacht wordt dat de winstmarges zich verder kunnen herstellen dankzij de programma's om de kosten te verlagen. Een probleem hierbij is nog dat veel van de kosten in West-Europa worden gemaakt. Om de invloed van de lagere dollarkoers te verminderen probeert Delft Instruments zoveel mogelijk in te kopen in dollars ook voor bedrijfsonderdelen die niet of nauwelijks naar dollargebieden exporteren. Het personeelsbestand is vorig jaar per saldo gestegen tot 1711 werknemers. Het normale bestand verminderde met 113 medewerkers, terwijl er door de overname van Nucletron 240 medewerkers bij kwamen. Door de reorganisaties zal het personeelsbestand verder teruglopen.