De Boeg

Als dochter van 'n gezagvoerder der Nederlandse Koopvaardij was 't mij droef te moede dat men het bestaan heeft aan de voeten van het machtige monument De Boeg een parkeerruimte te maken. Ik ben blij in NRC Handelsblad van 8 april te lezen dat de historicus èn zoon van de kunstenaar Fred Carosso, kwaad is over deze grote achteloosheid, waarmee de stad Rotterdam groot onrecht doet aan duizenden omgekomen zeelieden en hun nabestaanden.

Zowel de Holland Amerika Lijn als de Kweekschool-voor-de-zeevaart te Amsterdam hebben alle namen in steen laten uithouwen van hen die niet meer terugkeerden, omdat zij hun plicht hebben gedaan, door zo'n grote en belangrijke bijdrage te leveren aan de geallieerde overwining en onze vrijheid.

Ik heb een suggestie aan de heren Van Druten en Dedalo Carasso: een nieuwe plek voor De Boeg, op de mooie open plek aan de oever van de rivier, vóór het voormalige kantoor van de Holland Amerika Lijn: nu het huidige Hotel New York. Een prachtige plaats de zeeman waardig.

    • A.C.M. Ruygrok