Daling dollar kostte 100 miljoen gulden; Nedlloyd maakt weer winst: 112 miljoen

AMSTERDAM, 13 APRIL. Grotere goederenstromen en prijsverbeteringen hebben de netto winst van Nedlloyd (scheepvaart en transport) vorig jaar opgestuwd tot 92 miljoen gulden. Het Rotterdamse concern, dat in 1993 nog een verlies boekte van 112 miljoen gulden, ligt daardoor na enkele moeilijke jaren weer op koers.

Tijdens een toelichting op de jaarcijfers voorspelde topman L. Berndsen vanochtend dat voor dit jaar minimaal hetzelfde resultaat mag worden verwacht als in 1994.

De rentabiliteit van 6,9 procent die het concern vorig jaar op het geïnvesteerde vermogen (bij Nedlloyd: 'het werkzame vermogen' genoemd) heeft behaald, voldoet echter nog niet aan de strenge rendementseis van 10 procent die de van Aegon overgekomen Berndsen vorig jaar aan elke Nedlloyd divisie stelde. Maar de bestuursvoorzitter toonde zich vanochtend uitermate tevreden over de op dit punt behaalde vorderingen. Nedlloyd zal daarom voor het eerst sinds 1989 weer dividend uitkeren: 1,25 gulden per aandeel.

De omzet van Nedlloyd bedroeg vorig jaar 6,7 miljard gulden, een groei van 3 procent. Vooral in de sector zeescheepvaart verbeterde het bedrijfsresultaat aanzienlijk, van 39 miljoen gulden in 1993 tot 114 miljoen vorig jaar. Nedlloyd, met een vloot van 65 schepen de negende containerrederij in de wereld, begint in internationaal verband de vruchten te plukken van de samenwerking met andere containerederijen als MOL, APL en OOCL. Vooral door de uitbreiding van de afvaarten op het Verre Oosten. Het aantal vervoerde containers groeide van 760.000 tot 838.00 teu's (twenty feet equivalent units).

Dit jaar denkt Nedlloyd meer dan een miljoen containers te verschepen. “We maken in samenwerkingsverband deel uit van een wereldwijde organisatie”, beklemtoonde Berndsen, die vertelde dat nog geen besluit is genomen of Nedlloyd Antwerpen zal gebruiken als nieuwe uitvalsbasis voor de uitbreiding van het aantal afvaarten op Azië. Een voornemen dat met name slecht viel bij ECT op de Maasvlakte, het grootste Europese containeroverslagbedrijf waar Nedlloyd met Pakhoed, Internatio Müller en de NS, grootaandeelhouder van is.

Meer dan de helft van Nedlloyds omzet (3,5 miljard) wordt echter gegenereerd in de sector Europees Transport en Distributie. In deze sector werd een negatief bedrijfsresultaat van 4 miljoen gulden in 1993 omgebogen tot een positief resultaat van 54 milljoen in het afgelopen jaar. Nedlloyd Road Cargo en Van Gend & Loos kwamen weer in de zwarte cijfers. De activiteiten op het gebied van wegtransport en distributie in Duitsland (die opereren onder de naam Unitrans) vertonen door tariefsverlagingen en toenemende concurrentie nog geen verbetering.

De rendementseis van Berndsen van 10 procent wordt momenteel zeker niet gehaald bij Neddrill, het offshore-bedrijf, dat in 1994 te kampen had met de slechte marktsituatie in deze tak van industrie. Terwijl de omzet in deze sector terugliep van 253 naar 227 miljoen gulden was het bedrijfsresultaat bij Neddrill twee miljoen negatief. De resultaten van de deelnemingen Van Nedlloyd in ECT, Smit Internationale (sleepvaart en berging) en Martinair waren wel positief. In totaal leverde dit een bedrag op van 57 miljoen.

Niettemin vormt de grote onzekere factor voor een verder herstel van Nedlloyd de lage dollarkoers, die het bedrijf voor dit jaar heeft afgedekt op een koers van 1,63 gulden. Is de koers hoger dan verdient Nedlloyd, waar 90 procent van de ontvangsten van de verhandelde de produkten aan de dollar zijn gerelateerd, aan de dollar. De vrije val van de dollar heeft Nedlloyd het afgelopen jaar volgens Berndsen 100 miljoen gulden winst gekost. Wanneer de dollar op zijn niveau van vorig jaar (rond de 1,88) zou zijn gebleven dan zou de netto winst van Nedlloyd vorig jaar rond de 200 miljoen gulden hebben gelegen. De winst zou dan precies 10 procent hebben bedragen op het geïnvesteerde vermogen. Een doelstelling die Berndsen bij Nedlloyd in de toekomst nog steeds denkt te kunnen realiseren.