Correcties en aanvullingen

Coffeeshops

In het Zaterdags Bijvoegsel van 8 april (Blowen tot je scheel ziet, pagina 1 en 2) is in dit artikel over coffeeshops in Amsterdam een scholier geciteerd die over de coffeeshop Glorysh zei: “De eigenaar daar is niet helemaal koosjer, dealt in harddrugs en zo”. De redactie hecht eraan te verklaren dat zij zelf geen aanwijzingen heeft dat deze beschuldiging juist is. De uitspraak had dan ook niet in deze vorm mogen worden afgedrukt.

Buchenwald

In de krant van maandag 10 april (Controverse door kritiek Buchenwald, pagina 5) is gemeld dat het concentratiekamp Buchenwald door de Russen is bevrijd. Dit is niet juist. Het kamp is bevrijd door het Amerikaanse leger.