Concessies voor vrede op Sri Lanka

COLOMBO, 13 APRIL. De Sri-Lankeese regering is gisteren de rebellerende Tamil Tijgers op twee belangrijke punten tegemoet gekomen om vredesonderhandelingen vlot te trekken. President Kumaratunga maakte bekend dat de Tamils op het eiland weer mogen vissen buiten een zone van twee zeemijl van militaire installaties van het regeringsleger. Ook is van een lijst met voor de Tamils verboden goederen drastisch ingekort. De toezeggingen kwamen enkele uren voor het tijdstip waarop de Tamil Tijgers verdere besprekingen zouden staken. De regering weigerde de eis van de Tamil Tijgers in te willigen om een militair kamp te verwijderen, maar zegde wel toe dit punt binnen drie maanden te zullen bespreken. (AP/Reuter)