Burgemeester van Zaanstad mag blijven

AMSTERDAM, 13 APRIL. Burgemeester J. Bruinsma-Kleijwegt van Zaanstad hoeft niet af te treden. Met 28 tegen 11 stemmen verwierp de gemeenteraad van Zaanstad gisteravond het voorstel om het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen en haar te verzoeken op te stappen. Wel schaarde de raad zich in grote meerderheid achter een motie van afkeuring over zijn eerste burger, die zich begin deze maand in het Noord-Hollands Dagblad zeer kritisch uitliet over hoofdcommissaris A.J. van Es.

In een vraaggesprek zei Bruinsma over de vertrekkende hoofdcommissaris dat hij “er geen hout van kan.” Zij bood kort na verschijning weliswaar haar excuses aan aan de gemeenteraad en het politiekorps, maar de gemoederen bleven verhit. De raad nam gisteravond dan ook het voorstel aan om een extern onderzoek in te stellen naar de verstoorde verhoudingen ten stadhuize.

Op verzoek van minister Dijkstal (binnenlandse zaken) zal de commissaris van de koningin in Noord-Holland, dr. J. van Kemenade, een poging doen de verhouding tussen de burgemeester en het politiekorps te normaliseren. Voor de zomer moeten het externe onderzoek en de bemiddelingspoging van Van Kemenade klaarheid brengen over de positie van Bruinsma.

Ze bood gisteravond andermaal haar excuses aan voor haar uitlatingen, maar weigerde ondanks herhaalde verzoeken daartoe iets van haar woorden terug te nemen.