Beatrix in de Knesset

Onze koningin sprak recent in de Knesset de woorden: 'Israel is een heel goed voorbeeld voor de hele wereld over hoe immigatie hoort plaats te vinden'. Vreemd genoeg heb ik bijna niemand - ook uw krant niet - daarover zien vallen. Ik kan mij niet indenken dat een normaal denkend en wetend mens een dergelijke uitspraak doet. Natuurlijk, de opvang van migranten is relatief voortreffelijk. Dat weet een ieder. Het verlokken van joden over de hele wereld is een een zeer professionele bezigheid van Israel geworden. Maar een ding staat voor mij voorop: het is makkelijk om een land van een ander als immigratieland te nemen. Sterker nog, de oorspronkelijke bewoners er uit weg te deporteren en niet meer in op te nemen is gewoon een vorm van kolonialisme. Het immigratiebeleid van Israel is dus juist een voorbeeld van hoe het niet moet. Het spijt me voor de koningin, maar dit kan niet gezegd worden door een staathoofd van een beschaafd land als Nederland.

    • Dr.Ir. Rik Min