Assen niet tevreden over herindeling

ASSEN, 13 APRIL. De gemeente Assen gaat niet akkoord met de voorgestelde herindeling van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Het college van B en W vindt dat de Drentse hoofdstad onderbedeeld is. Niet alleen Bovensmilde moet bij Assen worden gevoegd, maar ook Rolde en het noordelijk gelegen Vries en Tynaarlo. Zo zal een sterke gemeente ontstaan met 70.000 inwoners in plaats van de huidige 50.000.

De Asser burgemeester D. van As-Kleijwegt vindt deze herindeling de “meest logische”. Ze beklemtoonde het belang van twee grote steden op de as Groningen-Assen wegens de grote uitstraling en economische aantrekkingskracht. Assen heeft een sterke centrumfunctie en het verzorgingsgebied strekt zich uit tot Bovensmilde en Rolde, aldus Van As. Ze had kritiek op Gedeputeerde Staten die een eerste voorstel om Rolde en Assen samen te voegen onder protest van de gemeente Rolde vervingen door een nieuw waarin Assen en Bovensmilde zouden worden samengevoegd. Assen wil nu èn Rolde èn Bovensmilde. Het Drentse college weet zich met haar voorstel gesteund door diverse maatschappelijke organisaties en de noordelijke werkgeversorganisatie VNO-Noord-Nederland.

Een herindeling volgens de wens van het Asser college zal de nieuwe gemeente jaarlijks een structureel voordeel opleveren. Uit het gemeentefonds zal een bedrag van 5,4 miljoen gulden extra naar Assen vloeien. Provinciale Staten van Drenthe komen dit najaar met een definitief voorstel over de herindeling. Van de 34 thans bestaande Drentse gemeenten moeten er elf overblijven.