VS en Turkije eens over Koerden

ANKARA, 12 APRIL. “Op dit moment kunnen slechts de Iraakse Koerden verhinderen dat terroristen van de Koerdische Arbeiders Partij (vanuit Noord-Irak) Turkije infiltreren. Om die reden moeten Turkije en de VS opnieuw pogingen doen om de strijd tussen de rivaliserende Iraaks-Koerdische partijen tot een halt te brengen”, aldus de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Strobe Talbott vanmorgen op een persconferentie in de Turkse hoofdstad Ankara.

Talbott staat aan het hoofd van een delegatie van vertegenwoordigers van de Amerikaanse ministeries van buitenlandse zaken en defensie, die drie dagen lang besprekingen voerden met de Turkse autoriteiten over tal van regionale en bilaterale kwesties, waarvan de veiligheid in Noord-Irak - gezien de grote Turkse militaire operatie tegen de PKK in dit gebied - een van de meest actuele onderwerpen was. Het bezoek is bovendien een voorbereiding op de ontmoeting volgende week in Washington tussen de Amerikaanse president, Bill Clinton, en de Turkse premier, Tansu Çiller.

De uitspraak van Talbott ondersteunt de Turkse pogingen om de rivaliserende partijen in Noord-Irak, de Koerdische Democratische Partij (KDP) van Mesut Barzani en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van Celal Talabani, te verzoenen, om zo een gezamenlijk front te vormen tegen de PKK, die strijdt voor een onafhankelijk Turks-Koerdistan. Door het machtsvacuüm in Noord-Irak was de PKK in staat zich in de grensstreek te nestelen en van daaruit aanvallen uit te voeren op burger- en militaire doelen in Zuidoost-Turkije. Als reactie hierop trok Turkije op 20 maart met een troepenmacht van 35.000 man de grens over.

De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken zei dat de VS opnieuw de verzekering hebben gekregen van de Turkse autoriteiten dat de operatie in Noord-Irak, zowel wat tijd als omvang betreft, beperkt blijft.

Alhoewel Talbott op de persconferentie vaag bleef over de verschillen van inzicht tussen Turkije en de VS wat betreft de toekomst van Irak, bleek uit de rede die hij gisteren op de Bilkent-universiteit in Ankara hield dat de Amerikanen - in tegenstelling tot de Turken - nog steeds uit zijn op de omverwerping van het bewind van Saddam Hussein.

Turkije gaat er van uit dat Saddam voorlopig aan de macht blijft. Ankara zou dan ook het liefst zien dat de Koerden in Noord-Irak opnieuw met Bagdad onderhandelen over hun staatkundige positie. Om diezelfde reden is Turkije tegen de instandhouding van het economische embargo tegen Irak.

    • Froukje Santing