Protestanten stellen fusie kerken nog uit

AMERSFOORT, 12 APRIL. De fusie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse kerk heeft vertraging opgelopen.

De gezamenlijke synodebesturen hebben gisteren in Amersfoort besloten een triosynode in mei te schrappen en pas in januari volgende jaar te spreken over de reacties van de plaatselijke kerken over de nieuwe kerkorde voor de Verenigde Protestantse Kerk Nederland. Directe aanleiding voor de 'adempauze' in het zogeheten Samen-op-Weg-proces zijn de brieven van 24 hervormde classicale vergaderingen waarin wordt gevraagd om hernieuwd overleg in de Hervormde Kerk, dat in juni zal worden gevoerd.

De synodebesturen vrezen dat een deel van de Hervormde Kerk zal afhaken als niet serieus wordt ingegaan op de vele vragen en zorgen die vooral bij de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging binnen de Hervormde Kerk leven over de nieuwe kerkorde. Zij vrezen dat deze kerkorde niet belijdend genoeg zal zijn en dat er in de verenigde kerk geen ruimte meer zal bestaan voor de orthodoxie.

Vooral de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn teleurgesteld over het uitstel. Voor hen is uitstel bitter omdat de gereformeerden vijf jaar geleden tegen hun aanvankelijke voorkeur hebben ingestemd met de wens binnen de Hervormde Kerk voor het opstellen van de nu omstreden kerkorde. Zelf waren de gereformeerden voorstander van een 'groeimodel' waarin de kerken langzaam, aanvankelijk zonder kerkorde, naar elkaar zouden toegroeien. Synodevoorzitter P. Boomsma: “We vinden het ontzettend jammer. Wat mij vooral aan het hart gaat, is dat vele plaatselijke kerken al samenwerken. De mensen worden ongeduldig.”

Volgens de hervormde synodevoorzitter W. Beekman is een 'adempauze' vereist om voldoende draagvlak binnen de Hervormde kerk voor een fusie te houden. Beekman: “We willen iedere schijn vermijden dat we van bovenaf een fusie doordrukken. We honoreren een vraag van het grondvlak. Als we nu niet om een adempauze zouden hebben besloten en gewoon zouden zijn doorgegaan met de fusie, zou het moeilijk worden om de kerk als geheel bij elkaar te houden. Ik zie dit uitstel niet als een teruggang. De groei van een plant kun je niet stoppen.”

De ondernemingsraden van de betrokken kerkgenootschappen hebben teleurgesteld gereageerd op de vertraging.

    • Arjen Schreuder