Oprichting Koerdisch parlement 'kalm'

DEN HAAG, 12 APRIL. De opening van de installatiebijeenkomst van een Koerdisch parlement in ballingschap is vanmorgen in Den Haag kalm verlopen. Er waren geen tegendemonstraties.

Het reizende parlement zal 65 leden tellen. In het parlement krijgt het Nationale Bevrijdingsfront voor Koerdistan (ERNK), de politieke vleugel van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), vijftien zetels. De Democratische Partij (DEP), die zitting had in het Turkse parlement en vorig jaar verboden werd, zal naar verwachting zes zetels krijgen. De Federatie van Assyrische christenen verwacht vier zetels te krijgen. Ook de Alevitische Unie van Koerdistan en de Vrouwenbeweging van Koerdistan doen mee.

In het Congresgebouw heerste vanmorgen een feestelijke stemming. Ongeveer vierhonderd Koerden, al dan niet officieel uitgenodigd, waren bijeen. Kort voor de opening ontstond grote vreugde bij de bezoekers toen de Koerdische vlag werd gehesen, veruit de grootste in de dubbele rij vlaggen (onder meer de Nederlandse) die aan weerszijden van de centrale hal waren opgehangen. De Turkse vlag ontbrak.

Voor de ingang van de congreszaal waar de installatie plaatshad maakten leden van de Duits-Koerdische muziekgroep Koma Berxwedan uit Düsseldorf zich gereed voor een optreden. “Dit is een feestdag”, zegt Serhat, die al jaren in Duitsland woont en op het snaarinstrument saz speelt. Sinan speelt viool en is onlangs uit Australië gekomen om aan de Koerdische Muziekacademie in Düsseldorf te studeren. Ze gaan Koerdische volksmuziek spelen. Een nationaal volkslied is er nog niet. “Dat komt als we een eigen land hebben”, zeggen ze.

Volgens de Koerdische Hagenaar R. Duzgun is deze dag het grootste feest in de geschiedenis van Koerdistan. “Het is te vergelijken met de viering door de Nederlanders van de bevrijding op 5 mei.”

Er leven 35 tot 40 miljoen Koerden verspreid over met name Turkije (ruim de helft), Iran, Irak, Syrië en de voormalige Sovjet-Unie. In Nederland wonen ongeveer 50.000 Koerden.

Volgens de Haagse student Duzgun is de sympathie onder Nederlandse Koerden met de verzetsbeweging groot, maar de angst voor represailles van Turkije evenzeer.

Duzgun: “Het is hoog tijd dat de Koerden hun angst afleggen en duidelijk maken waar ze voor staan.”

Turkije is tegen de installatie van het Koerdische parlement in Den Haag. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) en burgemeester Havermans van Den Haag zagen echter geen reden om de bijeenkomst te verbieden.

De Haagse politie had vanmorgen geen aanwijzingen dat het later op de dag tot ongeregeldheden zou komen.