Noorwegen lost groot deel externe staatsschuld af

Noorwegen heeft zijn buitenlandse schuld verminderd tot 15,3 miljard kroon (3,8 miljard gulden) door de aflossing van negen miljard kroon (2,2 miljard gulden). Dat blijkt uit cijfers bekendgemaakt door het Noorse bureau voor statistiek.

Noorwegen, de grootste olie-exporteur van Europa, staat er mede dank zij groeiende inkomsten uit olie en aardgas en een nagenoeg sluitend staatsbudget aanzienlijk beter voor dan het Scandinavische buurland Zweden, dat zwaar gebukt gaat onder een buitenlandse schuldenlast van omgerekend 270 miljard gulden.

De Noorse olieproductie die ongeveer 25 jaar geleden op de Noordzee begon, zal volgens de meest recente gegevens in 1996 een piek bereiken en in de jaren erna terugzakken, tenzij er nieuwe omvangrijke voorkomens worden aangeboord. Daarentegen zijn de aardgasreserves waarover Noorwegen beschikt nog aanzienlijk en voorlopig niet uitgeput. Berekend is dat de gasproduktie die in komende jaren nog verder wordt opgevoerd, nog honderd jaar op een hoog peil kan blijven voortduren.