Linkerhand van baby aangevreten door rat

ROTTERDAM, 12 APRIL. Een drie maanden oude baby uit Bussum is ernstig verwond door een rat. Dit zegt een woordvoerder van de regiopolitie Gooi en Vechtstreek. Van de baby, Annabel, is het linkerhandje “aangevreten”, aldus de woordvoerder. De baby was door de ouders ondergebracht op een oppasadres.

Volgens de politieman kwam gisteren om één uur 's middags vanuit het Larense ziekenhuis Gooi Noord de melding binnen dat het kind gewond was binnengebracht. “Onderzoek ter plekke leerde dat er geen strafbare feiten waren gepleegd”, aldus de politieman. “Het houden van een rat is niet strafbaar.” Volgens de politiewoordvoerder ging het om een tamme rat die had gejongd en uit haar hok was ontsnapt. Voor de politie is de zaak vooralsnog afgedaan. Het is nog onduidelijk of de baby blijvende schade aan haar hand zal overhouden.

Het Goois Dierencentrum verkoopt tamme ratten aan particulieren. Zij zijn er niet van op de hoogte of ratten die net hebben gejongd agressief kunnen worden. “Bij ons zijn de ratjes zo jong dat ze geen jonkies krijgen”, aldus een verkoopster. Zij zegt niet te weten of tamme ratten door het werpen van jongen een gedragsverandering ondergaan.

Dr. V. Baumans is proefdierdeskundige op de afdeling proefdierkunde van de Universiteit van Utrecht. Het is haar bekend dat ratten die net hebben gejongd gedragsstoornissen kunnen krijgen. “Ratten kunnen hun eigen jongen opeten wanneer het nest wordt verstoord”, zegt de universiteitsmedewerkster. Dat tamme ratten mensen bijten, komt volgens haar slechts bij uitzondering voor. Het verhaal dat de vrouwtjesrat eerst heeft gejongd, vervolgens is ontsnapt en daarna aan de baby is gaan knagen komt haar onwaarschijnlijk voor.

“Een rat die net heeft gejongd zal niet zo makkelijk het nest verlaten. Die blijft juist stug op het nest zitten. Het zou kunnen zijn dat de rat even in de wieg is gelaten, maar dan zou er hooguit sprake zijn geweest van een enkele beet. Als het dier echt de baby heeft aangevreten, moet het lang geen eten hebben gehad.” Wat die versie weer minder aannemelijk maakt is dat het dier dan eerst de eigen jongen zou hebben opgegeten. “Of het moet een uitzonderlijk gestoord exemplaar zijn geweest.” Al met al lijkt het de proefdierdeskundige een “onwaarschijnlijk verhaal”.