IMF stemt in met forse lening aan Rusland

WASHINGTON, 12 APRIL. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gisteren een lening van 6,8 miljard dollar (ongeveer 10 miljard gulden) aan Rusland goedgekeurd.

Het bijstandskrediet is bedoeld om de Russische regering te ondersteunen bij de pogingen om de economie uit het slop te helpen. De Russische president Jeltsin en IMF-president Camdessus tekenden een maand geleden al een gezamenlijke verklaring, waarin Rusland de lening in het vooruitzicht werd gesteld. Het is de op een na grootste lening die het IMF ooit heeft verstrekt aan een land; alleen de steun aan Mexico ter waarde van 17,8 miljard dollar was groter.

Bij de goedkeuring van de lening, waarover maanden is onderhandeld, noemde het IMF gisteren het hervormingsprogramma van Rusland “moedig en ambitieus”. De Russische regering wil de maandelijke inflatie terugbrengen tot 1 procent in december van dit jaar door het verkrappen van de geldhoeveelheid en het verkleinen van het begrotingstekort. “De Russische regering streeft naar een beslissende vooruitgang bij de stabilisering en structurele hervormingen met als doel een stevig herstel [van de economie]”, zei het IMF.

Een overeenkomst met het IMF de weg vrijmaken voor nieuwe besprekingen met de Club van Parijs, waarin de crediteurenlanden zijn verenigd, over herschikking van de officiële schuld van 40 miljard dollar. Ook de Wereldbank zou dan met een lening van 600 miljoen dollar voor rehabilitatie van de oliesector over de brug kunnen komen.

De Russische regering wil het begrotingstekort terugbrengen tot 6 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp) tegen 11 procent vorig jaar. Bankiers in Moskou zijn echter bang dat de sobere begroting later dit jaar onder zware druk komt te staan door eisen van mijnwerkers, boeren, industriëlen en het leger. Parlementariërs, die in december met verkiezingen worden geconfronteerd, worden sterk beïnvloed door lobbies voor verhoging van staatssubsidies. De begroting staat ook onder druk door de oorlog in Tsjetjenië en een zwakke roebel. In de begroting wordt uitgegaan van een roebelkoers van 4400 voor een dollar, terwijl deze nu al door de grens van 5.000 is geschoten.

IMF-president betoonde zich daarover gisteren niet somber. “Gezien de kracht van het programma en de toezeggingen van de regering, geloof ik dat Rusland heel dicht is bij een keerpunt in de oplossing van de economische problemen”. De Amerikaanse minister van financiën, Summers, was eerder deze week optimistisch bij de jaarvergadering van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) in Londen. Volgens hem is 1995 voor Rusland een “beslissend jaar”.

De tijdelijke president van de Russische centrale bank, Tatjana Paramonova, sprak in Londen al van een succes. Volgens Paramonova is al begonnen met de strakkere monetaire politiek: de centrale bank is opgehouden met de financiering van staatsbedrijven via de banken. Paramonova noemde als resultaat daarvan de stijging van de reserves aan goud en buitenlandse valuta's. Voor de maand april voorziet zij een inflatie van 7 tot 8 procent tegen 20 procent in december 1994 en 11 procent in februari in dit jaar. (Reuter/AP)