Extreem-rechts hoopt te profiteren van de Agusta-affaire; Vlaams Blok: 'Nu afrekenen'

BRUSSEL, 12 APRIL. De Agusta-affaire biedt voor het extreemrechtse Vlaams Blok een uitgelezen kans om zich als 'partij met schone handen' af te zetten tegen 'de heersende, corrupte politieke klasse' in Vlaanderen. Onder de slogan 'NU afrekenen' naast het beeld van een vuist die hard op tafel slaat, zal het Blok in de komende verkiezingscampagne het thema van de 'scandalitis' dan ook breed uitmeten om zo veel mogelijk proteststemmen te krijgen.

Het prominente Kamerlid voor het Vlaams Blok, Filip Dewinter, heeft dat gisteren in Brussel aangekondigd op een persconferentie over de komende verkiezingscampagne. De smeergeldaffaire rondom de aankoop van Agusta-helikopters treft nu vooral de Vlaamse socialistische SP. Maar volgens Dewinter is “het Agusta-schandaal slechts één van de exponenten van de manier waarop ons land in het verleden door de traditionele partijen werd bestuurd”. Het Vlaams Blok, aldus Dewinter, is “niet van plan om tijdens deze campagne de vragen die de publieke opinie zich over de moraliteit van de politieke klasse stelt, naast zich neer te leggen”.

België gaat op 21 mei naar de stembus om een nationaal parlement en om regionale parlementen te kiezen. De verwachting is dat de Vlaamse SP harde klappen zal krijgen en mogelijk in grootte zal worden overvleugeld door het Vlaams Blok. Dewinter zelf (“de partij blijft met beide voeten op de grond”) deed gisteren zijn best bescheiden te blijven. Als in Vlaanderen het electoraal succes van de vorig jaar gehouden Europese verkiezingen zou worden geëvenaard, is het Blok tevreden, zei hij. Toen haalde de partij een score van 12,6 procent. Bij de vorige nationale verkiezingen, in november 1991 toen extreem-rechts in Vlaanderen doorbrak, stemde 10,3 procent van de Vlaamse kiesgerechtigden op het Vlaams Blok.

Twee weken geleden, op een congres van de SP vlak na het aftreden van minister van buitenlandse zaken Frank Vandenbroucke, waarschuwde SP-voorzitter Louis Tobback dat de verkiezingen niet over 'Agusta' mogen gaan. Inzet van de verkiezingen moeten volgens hem de toekomst van de sociale zekerheid en de bestrijding van de werkloosheid zijn. Maar Vlaams-Blokstrateeg Dewinter liet gisteren blijken dat zijn partij de SP de pas wil afsnijden door wel degelijk “prioritair aandacht te besteden aan de politieke schandalen en het functioneren van de democratie”.

Op het lijstje van het Vlaams Blok komen overigens ook de bekende thema's terug, zoals “het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven, de groeiende onveiligheid en criminaliteit en het vreemdelingenprobleem”. “Los van het politiek banditisme” moet er volgens Dewinter ook afgerekend worden “met de miljardentransferten van Vlaanderen naar Wallonië, met de permanente Waalse politieke chantage, met de postieve discriminatie ten voordele van de steeds talrijker wordende vreemdelingen, met de criminaliteit en met de onkunde van de regering Dehaene om ook maar iets te doen aan de staatsschuld en de werkloosheid”.

Het Blok hoopt vooral stemmen binnen te halen bij de grote groep van kiezers die op dit moment nog niet weten op welke partij ze zullen stemmen. Opzet is om te voorkomen dat kiezers hun onvrede over 'de politiek' zullen vertalen in een blanco stem. Dewinter: “Het Vlaams Blok wil deze kiezers hoe dan ook ervan overtuigen dat een stem voor onze partij de huidige politieke klasse harder straft dan blanco te stemmen. De Bende van Vier (CVP, SP, VLD en Volksunie) doe je meer pijn door Vlaams Blok te stemmen dan door een antipolitieke stem.”