EU verbiedt invoer Japans visprodukt

ROTTERDAM, 12 APRIL. De Europese Unie heeft de import van vis uit Japan verboden, omdat hij niet voldoet aan sanitaire normen. Dat heeft de Commissie gisteren in Brussel bekend gemaakt. De beslissing is afgelopen vrijdag al genomen, nadat bij routine-onderzoek was gebleken dat de ingevroren vis niet aan de maatstaven voldeed. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd.

Jaarlijks wordt rond 6.000 ton ingevroren vis uit Japan geïmporteerd voor een waarde van ruim veertig miljoen gulden, zo maakte een woordvoerder van de Commissie gisteren bekend. Hij benadrukte dat het verbod niets te maken heeft met handelsgeschillen die de EU met Japan heeft en het evenmin een actie is om te proberen de Japanse markt open te breken voor Europese produkten. De Unie heeft de afgelopen jaren vergelijkbare maatregelen genomen tegen partijen vis uit Turkije, Marokko en Schotland. Onder het verbod vallen ook garnalen, mosselen en surimi, gerookte vishapjes. De inspecties werden uitgevoerd bij bedrijven in Japan.

In 1990 importeerden de EU-lidtstaten samen nog 10.000 ton Japanse vis en visprodukten voor een waarde van bijna zeventig miljoen gulden. De omvang van die invoer is aanzienlijk verkleind, nadat de Unie in 1993 al de import van een aantal soorten schelpdieren uit Japan verbood. Er waren toen gevallen van voedselvergiftiging vastgesteld, die te wijten waren aan uit Japan afkomstige mosselen. In april vorig jaar werd het verbod weer opgeheven.

Het Japanse ministerie van landbouw en visserij spreekt nu van een overhaaste reactie. De inspecteurs zouden slechts een klein aantal bedrijven hebben bekeken en op grond van een zo geringe steekproef kan een zo verstrekkende maatregel onmogelijk aan een hele industrie-tak worden opgelegd, aldus het ministerie. In dit geval gaat het helemaal ver, omdat er niet eens sprake is geweest van enig geval van vergiftiging in Europa als gevolg van het eten van Japanse visprodukten, zo stelt Tokyo.

De EU-inspecteurs zeggen echter dat de Japanse bedrijven niet voldoen aan de gezondheidsstandaarden die in Europa worden gehanteerd. Overigens is er wereldwijd zorg over het feit dat steeds vaker hygiënische eisen worden gebruikt als feitelijke belemmeringen voor de handel in land-, tuinbouw- en visprodukten. In het kader van GATT-akkoord zijn daarover juist waterdichte afspraken gemaakt.