Commissarissen Nuts schorsen twee directeuren

DEN HAAG, 12 APRIL. De raad van commissarissen van de Haagse zorgverzekeraar Nuts Verzekeringen heeft twee directeuren met onmiddellijke ingang geschorst.

Met deze maatregel hoopt Nuts Verzekeringen de volledige medewerking te garanderen aan het onderzoek dat de Ziekenfondsraad instelt naar vermoedens van malversaties en fraude bij de zorgverzekeraar. Het vertrouwen tussen de zorgverzekeraar en de Ziekenfondsraad was ernstig geschonden door het gebrek aan medewerking van de directie van Nuts Verzekeringen.

Vorige week was algemeen directeur D. Zijderlaan met vrijwillig ziekteverlof gegaan na de publikatie van het eerste onderzoeksrapport van de Ziekenfondsraad. Daarin werd het vermoeden uitgesproken dat Nuts Verzekeringen voor 1,1 miljoen gulden aan kortingen op leveranties van medische kunst- en hulpmiddelen had onthouden aan de kas van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze week weigerde hij een eerder gemaakte afspraak met de raad van commissarissen te ondertekenen om zijn bestuursfuncties tijdelijk neer te leggen maar wel beschikbaar te blijven voor een onderzoek van de raad van commissarissen naar het waarheidsgehalte van de vermoedens van de Ziekenfondsraad. De raad besloot hem te schorsen.

Ook directeur S. Ooms van Nuts Verzekeringen is geschorst. Ook hij heeft volgens de Ziekenfondsraad het onderzoek vertraagd en daardoor het vertrouwen in de zorgverzekeraar geschaad. “Er moest iets gebeuren”, aldus een woordvoerder van Nuts Verzekeringen.

De Ziekenfondsraad had eerder gedreigd een bewindvoerder aan te stellen bij Nuts Verzekeringen, “in verband met opnieuw optredende belemmeringen”. De Ziekenfondsraad is daartoe bij uitvoeringsorganen van de Ziekenfondswet gemachtigd. Volgens de woordvoerder van Nuts Verzekeringen staat de schorsing echter niet in verband met het dreigement van de Ziekenfondsraad.

De maatregelen zijn volgens de raad van commissarissen tevens gericht op het herstel van de eenheid binnen de organisatie en op het herstel van het vertrouwen binnen de branche, met name bij de assurantie-adviseurs, de verzekerden, de medewerkers en bij vele andere instanties. “Het draait in deze branche om vertrouwen. Als er wordt gesproken over fraude en malversaties, dan gaan ook verzekerden denken: zit ik hier wel goed”, aldus de woordvoerder van Nuts Verzekeringen. Bij de zorgverzekeraar werken ongeveer 900 mensen.

Er is bij Nuts Verzekeringen een nieuwe voorlopige directie benoemd. Op zo kort mogelijke termijn zal een interim-manager als algemeen directeur worden benoemd. Volgens de woordvoerder van Nuts Verzekeringen bestaat ook nog steeds de mogelijkheid dat Zijderlaan terugkeert.

Dit zal mede afhangen van de uitkomsten van het onderzoek door de Ziekenfondsraad en van het interne onderzoek door de raad van commissarissen, aldus de woordvoerder.