Bouwwerkgevers studeren op nieuw bod bouwbonden

ROTTERDAM, 12 APRIL. Het Algemeen Verbond Bouw Bedrijf (AVBB), de overkoepelende werkgeversorganisatie in de bouw, bestudeert vandaag een aantal voorstellen van de bouwbonden, die daarmee willen proberen om het vastgelopen cao-overleg in deze bedrijfstak weer op gang te krijgen.

De bonden tonen zich in het aanbod bereid meer ruimte te creëren voor de dure overgangsperiode van de huidige naar een nieuwe vut-regeling. Daarvoor zijn zij bereid twee roostervrije dagen meer in te leveren dan oorspronkelijk (zeven in plaats van vijf). Ook zouden de uitkeringen gedurende de vijfjarige overgangsperiode sneller omlaag kunnen.

“We hebben de werkgevers daarmee gisteravond een ultiem aanbod gedaan”, zegt woordvoerder Johan Slok van de Hout- en Bouwbond CNV. Maar de werkgevers denken daar anders over. Er blijft tussen hen en de bonden een principeel verschil van mening bestaan. Het AVBB wil dat het nieuwe vut-stelsel volledig wordt voorgefinancierd. Op het moment dat de nieuwe regeling ingaat moet al het geld in de kas zitten om de uitkeringen van de vutters op dat moment te kunnen betalen. De bonden vinden dat onnodig en onmogelijk. Het bedrag van 2,8 miljard gulden dat daarvoor nodig is, is volgens de bonden niet op te brengen. Zij vinden het “batig saldo” dat de bekostiging van de overgansperiode oplevert (circa één miljard gulden) voldoende.

“Wij blijven op het standpunt staan dat de totale loonkostenstijging in de bouw de komende twee jaar de 5,5 procent niet mag overschrijden”, zegt AVBB-woordvoerder J. Vahstall. Hij gelooft er absoluut niet in dat in het jongste voorstellenpakket van de bonden over de vut-regeling de stijging van de loonkosten beperkt kan blijven tot het door hem gestelde maximum. “We zijn de voorstellen van de bonden op dit moment aan het doorberekenen en zullen daar later officieel op reageren. Maar zoals het voorstel nu op tafel ligt, verwacht ik er niet veel van”, zegt Vahstall. Zolang de bonden volgens Vahstall niet aan een volledige voorfinanciering van de vut willen is een akkoord volgens hem niet alleen ver weg, maar zelfs onmogelijk.

Vanmorgen hebben stakende bouwvakkers voor kilometerslange files gezorgd op de A2. Zij reden in een slakkegangetje van Amsterdam naar Utrecht voor hun wekelijkse inschrijving als staker. Tegen kwart voor tien reden de laatste actievoerders Utrecht binnen.