Betere opleiding van voetbaljeugd bepleit

ZEIST, 12 APRIL. De clubs in het betaald voetbal moeten binnenkort worden verplicht een degelijke jeugdopleiding op te zetten. Voldoen ze daar niet aan, dan mag de profsectie van de KNVB hen geen licentie meer verstrekken. Dat is de voornaamste aanbeveling van een projectcommissie onder leiding van Karel Jansen, sectie-bestuurslid technische zaken. De algemene vergadering van het betaald voetbal moet de voorstellen nog goedkeuren.

Als de voorstellen van de commissie worden gevolgd, zullen alle profclubs een bepaald bedrag voor de jeugdopleiding in hun begroting moeten opnemen. Jansen sprak gisteren de overtuiging uit dat het rapport één van de hoekstenen van het toekomstige betaald voetbal wordt. De instelling van de commissie is een voortvloeisel van het 'Beleidsplan betaald voetbal 1993-1996'.

Concreet wil de commissie per club het volgende: een meerjaren jeugdbeleidsplan, begroting jeugdopleiding, een specifieke functionaris voor jeugdvoetbal, een bestuurslid mede voor jeugdzaken, minimaal twee trainers voor jeugdelftallen, een clubarts voor jeugd, een functionaris of commissie voor sociaal-maatschappelijke begeleiding en adequate accommodatie voor de jeugdopleiding.

Bovendien pleit de commissie voor de aanstelling van een functionaris jeugdopleiding betaald voetbal in Zeist. Vooralsnog zal Jan Kasper, sinds vorige week in dienst als manager technische zaken, die taak op zich nemen. “Tijdens het starten van het project zal blijken of een andere invulling noodzakelijk is”, zei Kasper.

Volgens de projectcommissie geven de eredivisieclubs (de top-drie uitgezonderd) gemiddeld 443.000 gulden (7,4 procent van de begroting) uit aan de jeugd, in de eerste divisie is dat 227.000 gulden oftewel 8,3 procent. Als het aan de commissie ligt worden aan die bedragen strikte voorwaarden verbonden. Clubs die als beleid hebben spelers te kopen in plaats van op te leiden zullen het in dat opzicht over een andere boeg moeten gooien. De commissie vindt dat eredivisieclubs 750.000 gulden (7,5 procent) van de begroting aan de jeugd moeten besteden. Een niveau lager gaat het om 250.000 gulden of tien procent.

“De KNVB zal wat de jeugd betreft initiërend en actief bezig moeten zijn”, legde Jansen uit. “We zullen randvoorwaarden scheppen en ze desnoods dwingend voorschrijven. Het gaat om investeringen in de grondstoffen van ons produkt.”

De commissie wil ook dat aankomende profs wordt geleerd zich representatief te gedragen (media-training), dat spelers en vooral ouders worden voorbereid op eventuele teleurstellingen en dat jeugdvoetbal meer in de aandacht van sponsors en media komt. Voorts onderstreepten Jansen en de zijnen het belang van zo sterk mogelijke deelneming aan internationale toernooien. Ze deden dat overigens een dag nadat bondscoach Rinus Israel met een veredelde tweede keus naar Qatar was vertrokken voor het WK voor spelers onder twintig jaar. (ANP)