Winst Raet stijgt, maar omzet daalt

AMSTERDAM, 11 APRIL. Automatiseringsbedrijf Raet heeft vorig jaar een netto winst behaald van 10,2 miljoen gulden, 4 miljoen meer dan een jaar eerder. Het bedrijf, dat de afgelopen twee jaren ingrijpend reorganiseerde, rekent het lopende boekjaar op verdere stijging van de netto winst.

Dat heeft mr. W. Huisman, voorzitter van de hoofddirectie van Raet, vanmorgen bekendgemaakt bij de publikatie van de cijfers over 1994. Het automatiseringsbedrijf, dat tot de vijf grootste in Nederland behoort, legt zich toe op binnenlandse groei in automatiseringsdienstverlening en verkoop van computersystemen en -programmatuur

De omzet van het bedrijf daalde met 38 miljoen gulden tot 494 miljoen. Deze daling schreef Huisman onder meer toe aan uitstel van investeringsbeslissingen bij overheidslichamen als waterschappen die zich prepareren op fusies. Ook wees hij op stagnatie in de afzet van pc's, doordat een kopersstaking van twee maanden optrad nadat IBM en Compaq nieuwe computermodellen hadden aangekondigd.

Raet verkocht per 31 december 1994 de buitenlandse dochteronderneming ACI, waaraan de onderneming weinig plezier beleefde. ACI, dat 123 miljoen gulden omzet boekte, was al gedeconsolideerd nadat vorig jaar het besluit viel tot verkoop van de Zwitserse dochter die, aldus Huisman, weinig waarde toevoegde aan de Nederlandse activiteiten. Over 1994 droeg ACI slechts 1 à 2 miljoen gulden bij aan de netto winst. De verkoop ervan, aan de Britse investeringsgroep 3i, leverde het afgelopen boekjaar de grootste bijdrage aan de 29,4 miljoen gulden die Raet aan buitengewone baten boekte.

Volgens Huisman behaalt Raet, dat zich inmiddels van alle buitenlandse deelnemingen heeft ontdaan, nu nog slechts 3 procent van zijn omzet in het buitenland. Die omzet wordt goeddeels gerealiseerd door Nederlandse personeel in te zetten voor buitenlandse activiteiten van Nederlandse klanten.

Plannen voor nieuwe grootscheepse avonturen in het buitenland zei Huisman vanmorgen niet te hebben. Om de markt voor personeelsinformatie- en salarissystemen beter te kunnen bewerken - Raet produceert een derde van de Nederlandse salarisstroken en is daarmee marktleider - worden verschillende werkmaatschappijen per 1 juli gebundeld.

Raet trok de afgelopen twee jaar miljoenen uit voor reorganisaties, waarbij slecht renderende onderdelen en per saldo 560 medewerkers (exclusief ACI) werden afgestoten. Aan buitengewone lasten boekte het bedrijf vorig jaar 34,4 miljoen gulden, waarvan bijna 30 miljoen bestemd was voor afvloeiingsplannen en dergelijke. Nieuwe voorzieningen voor reorganisatie zijn voor 1995 niet gepland. Huisman verwacht dat het personeelsbestand (1644 man eind 1994) weer zal groeien. Op termijn streeft hij naar een netto rendement van 5 à 6 procent. Het afgelopen jaar lag dat nog op ongeveer 2 procent.