'Volop werk onder het minimumloon'

DEN HAAG, 11 APRIL. De werkgelegenheid kan met 123.000 banen toenemen als de dienstverlening aan een- en tweeverdieners wordt uitgebreid. Daartoe bestaan nog tal van mogelijkheden. Dan moet wel het minimumloon veel lager of helemaal worden afgeschaft, omdat niemand voor voorzieningen als kinderopvang en huishoudelijke hulp de 'witte' prijs van 25 tot 35 gulden per uur wil betalen.

Dit blijkt uit een enquête onder een- en tweeverdieners die in opdracht van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek is verricht.

De meeste onvervulde behoeften zijn te vinden bij openingstijden van winkels en andere instellingen en bij huishoudelijke hulp. Maar ook bij de opvang van kinderen, boodschappen doen en het verrichten van klusjes vallen nieuwe banen te scheppen.

Aan het onderzoek werd door 1.977 een- en tweeverdieners meegewerkt. Het is het omvangrijkste onderzoek onder tweeverdieners dat ooit is gehouden. Tweeverdieners, zo blijkt, zijn relatief hoger opgeleid dan eenverdieners en verdienen meer. Het gezamenlijke netto inkomen van tweeverdieners zonder kinderen bedraagt gemiddeld 4.835 gulden per maand (met kinderen: 5.447 gulden). Dat van eenverdieners zonder kinderen 3.611 gulden (met kinderen: 3.785 gulden). Tweeverdieners houden gemiddeld ongeveer 800 gulden in de maand van hun inkomen over. Bij eenverdieners is dat ongeveer 250 gulden.

Ongeveer 35 procent van de tweeverdieners zou behoefte hebben aan (meer) huishoudelijke hulp. Gemiddeld wil deze groep dat voor ongeveer vier uur in de week en voor een vergoeding van 12,50 gulden per uur. Men wil niet meer betalen dan het gebruikelijke zwarte tarief. De meeste extra werkgelegenheid zou ontstaan op het gebied van huishoudelijke hulp: tussen de 47.000 en 69.000 volledige banen.

De belangrijkste belemmering voor het formeel en wel tot stand komen van voorzieningen als huishoudelijke hulp en kinderopvang is het feit dat de evenwichtsprijs op de markt onder de witte prijs ligt. Als oplossing stellen de onderzoekers een sterke verlaging van de prijs van witte diensten voor, “bijvoorbeeld door verlaging van de BTW, verkleining van de wig (het verschil tussen bruto loonkosten en netto loon) of afschaffing van het minimumloon”.

Andere oplossing die wordt genoemd: het aanbieden van 'witte' diensten van veel hogere kwaliteit dan in het 'zwarte' circuit, zodat particulieren bereid zijn er veel meer voor te betalen.

    • Frank van Empel