Verklaringen korpsleden: Corruptie bij politie groter dan gedacht

ROTTERDAM, 11 APRIL. De omvang van de corruptie bij de Nederlandse politie is veel groter dan tot nu toe werd verondersteld. Dit blijkt uit verklaringen van verscheidene politiefunctionarissen in het vakblad Politie Magazine.

Het is “grondig mis” met de integriteit bij de politie, stelt vertrouwensman A. de Bruijn van de Rotterdamse politie. Hoofdcommissaris Hessing van het Rotterdamse regiokorps zegt ernstig bezorgd te zijn. “De cultuur moet om”, aldus Hessing. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor preventie en wijst erop dat corruptie-onderzoekers bij de politie ten onrechte de naam hebben 'matennaaiers' te zijn. Volgens Hessing is “matennaaien je mond houden”. “Daardoor zijn er onnodige slachtoffers gevallen.”

De Rotterdamse politieman De Bruijn zegt in het deze week verschenen Politie Magazine “geschokt te zijn door de omvang die corruptie bij de politie heeft”. De Bruijn, sinds drie jaar werkzaam als vertrouwensman, zegt dat “geld en verdovende middelen uit kluizen verdwijnen”. Volgens De Bruijn “draaien er veel meer onderzoeken tegen politiemensen dan er via de media naar buiten komen”.

P. de Witte van de dienstcommissie (ondernemingsraad) van het Rotterdamse korps zegt dat het bestaan van corruptie te lang is ontkend. “Tot eind jaren tachtig wilde niemand er aan dat de politie corrupt kon zijn”, aldus De Witte. Er is volgens De Witte sindsdien te veel aandacht geweest voor incidentele gevallen van corruptie zonder de achterliggende oorzaken te bekijken. “Maar de problematiek ligt veel breder. In de praktijk is de mand ook rot. De organisatie biedt zoveel ruimte voor uitglijders.”

Volgens A. Graafland van het korps is de verleiding voor politieambtenaren vaak te groot. Ze hebben inzage in bestanden met kentekens en privé-gegevens. Maar volgens hem wordt ten onrechte niet geregistreerd welke politieman die gegevens opvraagt, hoewel veel criminelen “veel geld” over hebben om over dergelijke informatie te beschikken.

Volgens vertrouwensman De Bruijn is er ook sprake van onachtzaamheid het ook niet allemaal boze opzet. “Het is ook onprofessioneel gedrag; er leeft onvoldoende 'veiligheidsbewustzijn' bij sommige politiemensen.” Volgens De Bruijn is de ware omvang van corruptie onbekend: “We kunnen geen exacte informatie geven. We beschikken over brokjes informatie, die variëren van geruchten tot keiharde feiten.”

De Bruijn is niet de eerste vertrouwensman die de alarmklok luidt. Vorig jaar stelde zijn Amsterdamse collega J. Dullemond dat er bij de politie een cultuur bestaat die kleine corruptie verdoezelt, waardoor ruimte voor meer omvangrijke corruptie ontstaat. “Als jong agent word je al door je mentor verteld dat als je iets stoms hebt gedaan je dat zo moet omschrijven dat je er zelf zonder kleerscheuren afkomt. Je leert niet integer in je papieren te zijn.”

Ook Dullemond meent dat incidentele corruptiegevallen te hard worden aangepakt terwijl er voor de achterliggende oorzaken onvoldoende aandacht is. Zo bestaat er te weinig functieroulatie bij de politie, vooral bij de recherche, stelde hij vorig jaar. “Ik voorspel dat het steeds meer mensen gaat kosten als je rechercheurs vele jaren op risicoplekken laat zitten. Als waarborg moet je ze laten rouleren. Moet je een politieman laten afglijden om een paar criminelen méér te pakken?”, aldus Dullemond.