UNIVERSITEITEN

De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over de kwaliteitsbewaking in het wetenschappelijk onderwijs in 1993. Van de onderwijsvisitaties in dat jaar acht de inspectie alleen de visitatie niet-westerse talen onvoldoende. De inspectie heeft wel kritiek op de vaak gebrekkige onderwijskundige inzichten van de visitatiecommissies.