Sarajevo-complex

De leden van ons Comité Voormalig Joegoslavië zijn verbaasd en woedend over H.L. Wesselings stelling dat Nederlanders kennelijk nooit hebben gedemonstreerd voor militair ingrijpen in voormalig Joegoslavië in enigerlei vorm (NRC Handelsblad, 30 maart 1995). Met name de volgende uitspraak, die nota bene door NRC Handelsblad in haar eigen advertentie op de voorpagina werd aangehaald, is onjuist: “Het is zelfs de vraag of er überhaupt ooit betogingen zijn geweest die beoogden Nederlandse soldaten in actie te brengen.”

Als contactpersoon van het CVJ wijs ik er op dat in elk geval onze actiegroep voor militaire interventie heeft gepleit. Zo demonstreerden wij op 16 januari 1993 op het Binnenhof in Den Haag, en op 13 maart 1993 in Amsterdam vanaf de Dam tot aan het Monument Van Randwijk. Toegegeven, de opkomst was vaak zéér laag; de demonstratie van 13 maart was een uitschieter met ongeveer 200 mensen. Momenteel demonsteren wij elke derde zaterdag van de maand op het Binnenhof sinds 19 november 1994. De opkomst varieert helaas van 3 tot 15 mensen.

Wesseling merkt terecht op dat succesvolle demonstraties voor ingrijpen in Bosnië of elders schaars zijn. Maar een demonstratie blijft een demonstratie, ook met een lage opkomst. En we pleiten voor het uitsturen van onze Nederlandse soldaten: “Een strategie van ingrijpen kan zodanig doordacht en effectief zijn dat de risico's voor de uitgezonden soldaten beperkt blijven... Een zeker risico blijft altijd bestaan. Wij achten echter enig risico gerechtvaardigd teneinde de etnische zuiveringen en andere verschrikkingen te stoppen.” (Verklaring van het CVJ, september 1994).

    • Caspar ten Dam
    • Comité Voormalig Joegoslavië