Prijs grondstoffen treft Schuttersveld

AMSTERDAM, 11 APRIL. Voor industriële toeleverancier Schuttersveld Holding N.V. stond 1994 sterk in het teken van de gestegen grondstofprijzen. De gemiddelde kiloprijs van kunststof nam explosief toe van begin vorig jaar 1,20 gulden tot 1,90 per ultimo 1994.

Voor de divisie industriële dienstverlening, die halffabrikaten en eigen produkten van kunststof en metaal vervaardigt, viel het zeer moeilijk deze prijsverhoging aan de afnemers door te berekenen, wat resulteerde in margeverlies. Schuttersvelds tweede divisie, die onder de naam Vink kunststoffen werkt, slaagde er aanzienlijk beter in de oplopende grondstofprijzen aan klanten door te geven. Gecombineerd met een bijna 50 procent hoger verkoopvolume nam de marge op deze activiteit toe.

Schuttersvelds omzet steeg in 1994 van 528,6 miljoen tot 641,5 miljoen gulden. Daarvan komt 297,7 miljoen gulden voor rekening van de Vink-bedrijven. De netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening klom van 14,5 tot 20,3 miljoen gulden. Algemeen directeur J.B. Wolters, die met een belang van circa 40 procent tevens grootaandeelhouder is, noemde gisteren bij zijn toelichting op de jaarcijfers het resultaat bevredigend. Voor het lopende boekjaar zijn de vooruitzichten naar zijn mening positief en zal de winst zich verder verbeteren.

Het doorberekenen van duurdere grondstoffen is volgens Wolters binnen de handelsdivisie eenvoudiger dan in de divisie industriële dienstverlening, omdat deze eerste veel klanten heeft. Wolters: “Je stuurt een nieuwe prijslijst rond en kijkt gewoon hoeveel klanten dat accepteren”. Als dan een enkeling wegloopt is dat volgens hem te overzien.

Dat ligt anders bij de divisie dienstverlening, die aanmerkelijk minder klanten heeft en met hen individueel over de prijzen onderhandelt. Zolang toeleveranciers van halffabrikaten nog overcapaciteit hebben en bereid zijn op prijs te concurreren, blijft de onderhandelingsmacht in handen van de afnemer, voorziet Wolters. De evenwichtigheid in de markt verbetert wel, maar is er volgens hem nog niet. De grondstofprijzen vlakken overigens af.

De winst over 1994 komt gecorrigeerd voor een buitengewone last wegens een 'voorziening voor fiscale tegenvallers in het verleden' 1,8 miljoen gulden lager uit op 18,5 miljoen. De winst per aandeel bedraagt 4,67 gulden. Het aantal uitstaande stukken nam in 1994 met 390.000 toe tot 4,3 miljoen door een onderhandse plaatsing bij voornamelijk Engelse beleggers. Schuttersveld stelt voor het keuzedividend met een dubbeltje te verhogen tot 1,35 gulden per aandeel.

De verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen verbeterde van 16,3 tot 21,6 procent, maar blijft nog onder Schuttersvelds doelstelling van 25 procent. Wolters vindt desondanks de balansverhoudingen dusdanig verbeterd dat “het bedrijf sterk is voor een eventuele toekomstige recessieperiode”. Niettemin oriënteert Schuttersveld zich momenteel op de mogelijkheid het vermogen via een achtergestelde lening te versterken. Dat is vooral noodzakelijk omdat Schuttersveld nog een aantal acquisities moet afwikkelen en er nog enkele op het programma staan.

Zo werd de divisie industriële dienstverlening in januari versterkt met de Dru-groep, die Wolters overhevelde uit zijn privé-bezit. De prijs die Schuttersveld voor Dru (omzet 1994 circa 100 miljoen) zal betalen bepaalt Rabobank Nederland. Bijzonderheden over de aankoop van Dru, dat onder meer kunststoffen en metalen halffabrikaten verhandelt, worden 26 april op de aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt. Verder verwacht Wolters binnenkort met het chemieconcern DSM overeenstemming te bereiken over de overname van de Fardem-verpakkingsactiviteiten.

De handelsdivisie werd vorig jaar uitgebreid met de in Noord-Europa actieve Dukadan bedrijven (omzet 1994 86 miljoen gulden). Binnen deze divisie werd daarnaast een 49-procents belang genomen in importeur en distributeur van slangen Mees van den Brink in Haaksbergen. Een ander belang van ruim 30 procent werd verworven in het Britse beursgenoteerde Hartons. Schuttersveld wil dat uitbreiden tot een meerderheidsbelang. Hartons vertegenwoordigt volgens Wolters omgerekend een beurswaarde van circa 20 miljoen gulden en zette vorig jaar voor ruim 125 miljoen gulden om in de handel en distributie van kunststof halffabrikaten.

De overname van Hartons zou door een openbaar bod op de aandelen kunnen plaatshebben. Maar Wolters zei er de voorkeur aan te geven de meerderheid te verkrijgen uit nieuwe door Hartons aan Schuttersveld uit te geven aandelen. Daarmee zou de vermogenspositie van Hartons een injectie krijgen, wat volgens Wolters gewenst is. Schuttersveld wil het produktenpakket van Hartons opvoeren van 5.000 naar 20.000, evenveel als Vink in assortiment heeft.

Houdt Schuttersveld het autonome groeipercentage van 5 over 1994 vast en slagen de overnamen dan breekt naar Wolters' verwachting de omzet dit jaar door de 1 miljard gulden.