Persstemmen

Le Monde

Eigenwijs Nederland

“Het is geen keuze tegen Europa, noch een keuze voor Amerika”, zei de Nederlandse eerste minister ter rechtvaardiging van zijn beslissing om de Amerikaanse helikopter 'Apache' te prefereren boven de Frans-Duitse Tigre. Wim Kok, die de keuze van Nederland verscheidene maanden uitstelde om overeenstemming te bereiken binnen zijn regering, wist van te voren dat hij zijn Europese partners zou teleurstellen. De beslissing die nu door de heer Kok openbaar gemaakt is, zal worden geïnterpreteerd als een wens van Den Haag om zijn materieel te standaardiseren ten gunste van de NAVO, en als een weigering om de Europese wapenindustrie te versterken, die zwoegt om zich staande te houden tegenover de overmacht van de Verenigde Staten.

Gezeten tussen deze twee vuren, kan Nederland alle redenen van de wereld aanvoeren om zijn keuze te verdedigen, en in het bijzonder, zoals zijn eerste minister heeft gedaan, beweren dat het beste materieel heeft gewonnen. De voorstanders van de Tigre hebben geen ongelijk wanneer zij hierop als weerwoord geven dat Parijs en Bonn het op zich hebben genomen een moderne helikopter te fabriceren, toen zij zich eensgezind in deze onderneming stortten. Het technisch-militaire argument dat Den Haag naar voren brengt is in feite niet overtuigend, aangezien het gaat om een produkt waar twee industrieën hun beste krachten aan hebben gegeven - de Duitse en de Franse - die baanbrekend zijn op dit gebied, zoals hun talloze exportcontracten bewijzen. [..]

Nederland heeft ervoor gekozen op eigen houtje te handelen. Voor de komende decennia - de levensduur van militair materieel in aanmerking genomen - ziet het ervan af zich via de industriële weg te begeven in een communautaire defensie-contructie. En dat op een tijdstip waarop Nederland deze constructie in naam van de Europese veiligheid juist zou moeten consolideren.

Aangezien dit land op het vlak van bewapening toch al niet altijd de Europese reflex heeft, zou deze affaire weinig dramatisch zijn, ware het niet dat zij de houding van Groot-Brittannië kan beïnvloeden, dat op zijn beurt volgende zomer een beslissing moet nemen over de modernisering van zijn helikoptervloot. Niet minder dan negentig machines zijn in de strijd en opnieuw zal de Tigre tegenover de Apache staan. Als men wil dat het Europa van de veiligheid zich niet beperkt tot simpele retoriek op conferenties zonder gevolgen, zoals nu het geval is, moeten de regeringen een werkelijke Europese voorkeur aan de dag leggen en mogen de industrieën van het Oude Continent - in de bewapening, waar savoir faire niet ontbreekt, zoals op andere gebieden - niet bij voorbaat de verliezers zijn.''