Personalia

Voormalig staatssecretaris en minister van justitie A. Kosto wordt voorzitter van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS). Hij is momenteel lid van de Raad van State. Kosto volgt prof. mr. M.S. Groenhuijsen op, die in het najaar zijn functie na zes jaar neerlegt. Groenhuijsen is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant.