Personalia

De burgemeester van Den Haag, dr. A.J.E. Havermans, is door president Walesa van Polen benoemd tot Commandeur in de Orde van Verdienste van Polen. Havermans krijgt de onderscheiding wegens zijn persoonlijke inzet voor de culturele uitwisseling tussen Polen en Nederland. Havermans heeft zich ingezet voor een expositie over Anne Frank in Warschau en Krakow. Ook is hij betrokken bij het Holland Huis in Warschau, waar men kan kennismaken met de Nederlandse cultuur. De stad Den Haag onderhoudt sinds 1989 een stedenband met Warschau.