M.C. BATENBURG; Tweede jeugd loopt uit op teleurstellingen

Dezelfde “sterke, doortastende vrouw” die oprichter Martin C. Batenburg van het Algemeen Ouderenverbond (AOV) vorig jaar voor ogen had als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, is hem nu noodlottig aan het worden. Mevrouw Jet Nijpels ondersteunde gisteren samen met het Kamerlid Leo Boogaard het dagelijks bestuur van het AOV in zijn voornemen Batenburg als voorzitter aan de kant te zetten. Batenburg: “Het naar voren schuiven van mevrouw Nijpels is een grote vergissing geweest. Had ik destijds maar beter opgepast.”

In september 1993 had de in 1919 in Den Haag geboren Batenburg in het provinciehuis in Den Bosch de voorzet gegeven tot een nieuw fenomeen in het Nederlandse politieke krachtenveld. Toen, ten tijde van het kabinet-Lubbers, zei hij: “Het wordt tijd om gas te geven tegen de bezuinigingen van het kabinet op het ouderenbeleid.” De “teleurstellingen” die hij in zijn leven had (ziekte, een identiteitscrisis), zo zei hij in een gesprek met deze krant, waren de diepere grond voor “mijn drang om ergens richting aan te geven”.

Op 1 december 1993 werd de oprichtingsakte in Eindhoven, waar Batenburg met zijn vrouw woont in het verzorgingshuis Peppelrode, bij de notaris verleden. De voormalige personeelchef en trainingsmanager bij de grafische sector van Philips kreeg financiële steun van zijn vroegere baas, Frits Philips, om het AOV van de grond te krijgen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart vorig jaar won het AOV in Eindhoven op slag vijf zetels en de partij behaalde ook winst in andere Nederlandse gemeenten. Batenburg was toen zo trots als een pauw. Zelfs stelde hij vast dat het was alsof hij aan zijn tweede jeugd was begonnen. Het AOV zou een verfrissing worden in de politiek. “We zullen niet meedoen aan foefjes, afspraken vooraf en onderonsjes. Het gaat het AOV niet om politieke macht maar om invloed.” Bij de Kamerverkiezingen behaalde het AOV zes zetels, maar later in het jaar zou een van de Kamerleden, Theo Hendriks, mede onder druk van Batenburg uit de partij worden gestoten en als eenling verder gaan in de Kamer.

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten won het AOV wederom aan politieke invloed. Batenburg werd toen met vier anderen gekozen in Provinciale Staten van Noord-Brabant en ook in andere provincies won het verbond zetels. Maar toen was het volgens Batenburg al enige tijd duidelijk dat er binnen het AOV krachten aan het werk waren om “mij te laten duikelen”, waarbij hij met name Jet Nijpels en Leo Boogaard noemt, “die al kort na de Kamerverkiezingen ondergronds aan het sodemieteren waren om van het AOV een eigen partij te maken”.

Groot was zijn teleurstelling, toen eind maart bleek dat hij op een achtste en dus onverkiesbare plaats voor een senaatszetel was geplaatst. Zorgen om zijn gezondheid - hij lijdt aan suikerziekte en hij heeft hartklachten - zo liet een van de leden van de selectiecommissie weten, hadden tot die stap geleid. Maar evenals dat nu het geval is, nu men hem ook als partijvoorzitter kwijt wil, zegt hij “ongebroken” te zijn en te zullen “terugvechten.”

    • Max Paumen