Lidstaten EU roepen op tot flexibiliteit in visserijconflict

LUXEMBURG, 11 APRIL. De lidstaten van de Europese Unie doen een beroep op Spanje en Portugal om 'flexibiliteit' te betonen in de onderhandelingen met Canada over vis. Zonder concessies van zowel Canada als Spanje en Portugal is een oplossing van het al weken slepende visserijconflict niet mogelijk.

Dat werd gisteren gezegd na afloop van een bijeenkomst van de EU-ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg. De onderhandelingen tussen de Europese Commissie en Canada over de visvangst bij Newfoundland worden vandaag in Brussel voortgezet. Europees commissaris Emma Bonino zei gisteren dat er “enige ruimte” is om tot een oplossing te komen, “maar niet veel”.

Tussen de EU en Canada is al overeenstemming bereikt over de totale hoeveelheid vis die dit jaar in de Noordatlantische wateren mag worden gevangen: 27.000 ton. De onderhandelingen spitsten zich nu toe op de verdeling van dat quotum tussen de landen, verenigd in de NAFO. Spanje, dat vorig jaar nog 44.000 ton vis uit het betrokken gebied weghaalde, wil een aandeel van ten minste de helft. De meeste andere lidstaten en ook de Commissie hebben al laten doorschemeren dat die eis niet erg realistisch is.

Mogelijk dat vandaag in Brussel een doorbraak wordt bereikt, maar vooralsnog lijken de Spanjaarden voet bij stuk te houden. De Spaanse minister van buitenlandse zaken, Javier Solana, waarschuwde gisteren in Luxemburg dat een doorbreking van de interne Europese solidariteit de Europese Unie in een diepe crisis zal doen storten.

Binnen de EU heeft vooral Groot-Brittannië grote moeite met het optreden van de Spanjaarden. Londen verzet zich, evenals Nederland en Duitsland, tegen het dreigen met vergeldingsmaatregelen tegen Canada voor het harde optreden van de Canadese autoriteiten tegen Spaanse vissersschepen. Gisteren had de Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, een uitgebreid onderhoud met zijn Spaanse collega. Ook sprak hij telefonisch met de Canadese minister André Quellet. Op een persconferentie zei Hurd dat ook hij bij beide partijen heeft aangedrongen op flexibiliteit. Hurd suggereerde dat Spanje geholpen zou kunnen worden door visrechten van derde landen op te kopen ten behoeve van Spaanse vissers.